13 wypadków, dwie osoby zginęły, 15 rannych. Policja podsumowuje święta w Warszawie

Podob­nie jak w min­ionym roku stołeczni polic­jan­ci dba­ją o bez­pieczeńst­wo na dro­gach pod­czas świątecznego week­endu. Okres wielka­noc­ny to czas wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych. Dla funkcjonar­iuszy to czas wytężonej pra­cy. Od piątku do niedzieli odno­towali w Warsza­w­ie i okolicznych powiat­ach 13 wypad­ków, w których zginęły 2 oso­by, a 15 odniosło obraże­nia. Zatrzy­mano też 28 nietrzeźwych kierow­ców i 14 row­erzys­tów.

Fot. KSP

Na dro­gach Warsza­wy ruch odby­wał się płyn­nie. Polic­jan­ci kierowali ruchem na trasach wylo­towych i wlo­towych do stol­i­cy pod­czas najwięk­szego natęże­nia ruchu. Szczegól­ną uwagę zwracali na stan trzeź­woś­ci kierow­ców, przekraczanie doz­wolonej pręd­koś­ci, sposób prze­woże­nia dzieci oraz, czy kieru­ją­cy i pasażerowie mają zapięte pasy bez­pieczeńst­wa.
Dla przy­pom­nienia na dro­gach stol­i­cy przez cztery świąteczne dni ubiegłego roku polic­jan­ci odno­towali 10 wypad­ków, w których zginęła jed­na oso­ba, a 14 zostało ran­nych. Zare­je­strowano 125 kolizji. Zatrzy­mano też 20 nietrzeźwych kieru­ją­cych.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.