35 przypadków świńskiej grypy w Warszawie!

Powia­towa Stac­ja San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icz­na w m.st. Warsza­w­ie opub­likowała komu­nikat nr 6 z godz. 9:30 w spraw­ie przy­pad­ków grypy A/H1N1 na tere­nie m.st. Warsza­wy. Okazu­je się, że zaraz­iło się nią już 35 osób.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

KOMUNIKAT
w spraw­ie zachorowań na grypę A/H1N1

na dzień 22.02.2016r. godz. 9.30

Państ­wowy Powia­towy Inspek­tor San­i­tarny w m. st. Warsza­w­ie, ul. Kochanowskiego 21 infor­mu­je,
że od dnia 01.01.2016r. do dnia 22.02.2016r. na tere­nie m.st. Warsza­wy zdi­ag­no­zowano i zare­je­strowano
35 przy­pad­ków zakaże­nia wirusem grypy A/H1N1.

Grupę tę stanow­ią dzieci w wieku od 8 m-ca do 7-go roku życia, oraz 24 oso­by dorosłe w wieku
od 32 do 83 lat. Zgłoszenia zachorowań napłynęły z pię­ciu warsza­ws­kich szpi­tali.

Wszys­tkie zgłoszenia zachorowa­nia potwierd­zone są dodat­nim wynikiem lab­o­ra­to­ryjnym przesłanym przez lab­o­ra­to­ri­um Wojew­ódzkiej Stacji San­i­tarno-Epi­demi­o­log­icznej w Warsza­w­ie lub przez lab­o­ra­to­ri­um szpi­ta­la, w którym doszło do rozpoz­na­nia choro­by.

Czter­naś­cie osób dorosłych jest hos­pi­tal­i­zowanych, zgonów z powodu grypy A/H1N1 jako bezpośred­niej przy­czyny śmier­ci nie odno­towano.

Lp.

Data zgłoszenia do PSSE

Płeć

Wiek

Dziel­ni­ca Warsza­wa

1

19.01.2016r.

K

1 rok

Mokotów

2

09.02.2016r.

M

4 lata

Wola

3

09.02.2016r.

K

2 lata

Wola

4

11.02.2016r.

M

7 lat

Ocho­ta

5

11.02.2016r.

M

2 lata

Wilanów

6

16.02.2016r.

M

2 lata

Ocho­ta

7

16.02.2016r.

K

3 lata

Mokotów

8

16.02.2016r.

K

8 miesię­cy

Ursynów

9

16.02.2016r.

M

2 lata

Bielany

10

16.02.2016r.

M

1 rok

Ocho­ta

11

16.02.2016r.

M

51 lat

Targówek

12

17.02.2016r.

K

42 lata

Ocho­ta

13

17.02.2016r.

M

66 lat

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

14

17.02.2016r.

M

62 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

15

19.02.2016r.

K

2 lata

Brak danych – badanie pry­watne

16

19.02.2016r.

K

33 lata

Brak danych – badanie pry­watne

17

19.02.2016r.

K

63 lata

Włochy

18

19.02.2016r.

M

50 lat

Białołę­ka

19

19.02.2016r.

M

57 lat

Białołę­ka

20

19.02.2016r.

M

33 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

21

19.02.2016r.

M

83 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

22

19.02.2016r.

M

43 lata

Pra­ga – Północ

23

20.02.2016r.

M

75 lat

Targówek

24

20.02.2016r.

M

73 lata

Targówek

25

20.02.2016r.

M

66 lat

Targówek

26

20.02.2016r.

M

57 lat

Targówek

27

20.02.2016r.

M

58 lat

Targówek

28

20.02.2016r.

M

71 lat

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

29

20.02.2016r.

M

52 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

30

20.02.2016r.

M

37 lat

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

31

20.02.2016r.

M

33 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

32

20.02.2016r.

M

32 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

33

20.02.2016r.

M

48 lat

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

34

20.02.2016r.

K

74 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

35

20.02.2016r.

M

34 lata

Oso­ba zamieszku­ją­ca poza m.st. Warsza­wa

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.