500+: na Targówku zabrakło pieniędzy na wypłaty?

Tylko do połowy kwiet­nia wnios­ki o wypłatę świad­czenia z pro­gra­mu 500+ złożyło 40 tys. rodzin. Cześć z nich już dostała pier­wsze pieniądze. Jak infor­mu­je tutargowek.pl na Targówku… zabrakło środ­ków na wypłaty.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

„W urzędzie poin­for­mowano nas, że dziel­ni­ca zamówiła za mało pieniędzy na wypłaty i musi dostać ich więcej. Urzęd­nicz­ki twierdzą, że wyrów­nanie ma przyjść na początku czer­w­ca” – pisze czytel­nicz­ka por­talu i doda­je, że ma trójkę dzieci, a środ­ki dostała tylko za pier­wszy miesiąc.
Rafał Laso­ta, rzecznik dziel­ni­cy nie potwierdza tej infor­ma­cji.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.