Alarm bombowy w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, KRRiT, Ringier Axel Springer i wielu innych miejscach!

Jak dowiedzi­ała się Warsza­wa w Pigułce w Ringi­er Axel Springer trwa właśnie alarm bom­bowy. Jak doda­je „Fakt” na swo­jej stron­ie wiele redakcji jest dzisi­aj sprawdzanych pod tym kątem.

Fot. czytelnik

Fot. czytel­nik

Jak mówi nam Biuro Pra­sowe Komendy Stołecznej Policji wpłynęło dziś mailowo wiele infor­ma­cji o potenc­jal­nych zagroże­ni­ach. Infor­ma­cję o bombie otrzy­mały również siedz­i­ba Giełdy Papierów Wartoś­ciowych oraz Kra­jowa Rady Radio­fonii i Telewiz­ji. Pra­cown­i­cy insty­tucji zostali ewakuowani z budynków.
Najpraw­dopodob­niej to rob­o­ta „żar­town­isia”, ale polic­ja nie bagatelizu­je żad­nego zgłoszenia.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.