Awaria w metrze. Są utrudnienia i ruch wahadłowy

W rejo­nie sta­cji Młociny nastą­pi­ła awa­ria jed­ne­go z roz­jaz­dów. Trwa napra­wa, któ­ra może potrwać jesz­cze oko­ło pół godzi­ny. Są utrud­nie­nia w kur­so­wa­niu pociągów.

By Patryk Korzeniecki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5092359

Z przy­czyn tech­nicz­nych zosta­ła wpro­wa­dzo­na spe­cjal­na orga­ni­za­cja ruchu. Pociągi metra linii M1 kur­su­ją na odcin­ku KABATY – SŁODOWIEC . Na odcin­ku MŁOCINY – SŁODOWIEC kur­su­je pociąg wahadłowy.
Uruchomiona zosta­ła zastęp­cza linia auto­bu­so­wa Z kur­su­ją­ca na trasie
METRO MŁOCINY – Kasprowicza – METRO SŁODOWIEC

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.