Będzie bardzo mroźno, śnieżnie i wietrznie! Pierwsze opady już za godzinę!

Najbliższe dni przyniosą bard­zo duże ochłodze­nie i sil­ny wia­tr, który potę­gować będzie uczu­cie zim­na. Pier­wsze opady nastąpią już około godz. 17.00. Co prog­no­zowane jest dalej?

Fot. Krzysztof Piasec­ki / Pogo­da w stol­i­cy, jak i w okol­i­cy

„Cho­ci­aż spodziewane zała­manie pogody rozpocznie się już dziś wiec­zorem, nadal prog­nozy nie są w 100% pewne i pomiędzy różny­mi mod­e­la­mi zauważalne są roz­bieżnoś­ci, szczegól­nie jeśli chodzi o typ opadu – różni­ca rzę­du 1℃ może o tym zade­cy­dować” – opisu­je Krzysztof Piasec­ki z fanpage’a Pogo­da w stol­i­cy, jak i w okol­i­cy.
„Pier­wsze opady – opady śniegu – pojaw­ią się już dziś (3.01) późnym popołud­niem i wiec­zorem. Początkowo padać będzie słabo, później umi­arkowanie. Stop­niowo zacznie nasi­lać się też połud­niowo zachod­ni wia­tr, choć jeszcze nie przekroczy 40km/h. Tem­per­atu­ra około 0℃. Ciśnie­nie wyraźnie w dół, o półno­cy już 1000h­Pa.

W nocy (3÷4.01) tem­per­atu­ra nadal będzie się utrzymy­wać na poziomie 0/1℃, ale to od tem­per­atu­ry na wysokoś­ci 500–800m nad ziemią zależeć będzie rodzaj opadu. Na chwilę obec­ną praw­dopodob­nie będzie to mokry śnieg, lecz prze­jś­ciowo może również padać deszcz ze śniegiem. Opady będą umi­arkowane i dość inten­sy­wne, a spodziewana suma opadu to około 8–12mm (jeśli będzie to sam śnieg, rano pokry­wa może wynieść 8–10cm). Dokuczać będzie umi­arkowany i sil­ny wia­tr, w porywach do 50–65km/h, który powodować będzie zaw­ieje śnieżne. Nad ranem już opady śniegu, lokalnie umi­arkowane i inten­sy­wne – lep­iej wstać wcześniej do pra­cy, gdyż warun­ki mogą być dość trudne. Co ciekawe, miejs­ca­mi nie moż­na wyk­luczyć nawet burz śnieżnych, choć ryzyko jest bard­zo niskie.

Śro­da (4.01) bez zmi­an w kwes­t­i­ach tem­per­atu­ry – nadal 0/1℃. Padać będzie już prze­ważnie sam śnieg (2–5cm). Wia­tr umi­arkowany i dość sil­ny, zachod­ni, do 50–65km/h; tem­per­atu­ra odczuwal­na będzie więc wynosić -5/-10℃. Pod wieczór ciśnie­nie osiąg­nie swo­je min­i­mum, na poziomie około 986/989hPa, po czym zacznie dość szy­bko ros­nąć.

Kole­jnej nocy wciąż z opada­mi śniegu (1–5cm), a tem­per­atu­ra zacznie szy­bko spadać – czwartkowy poranek przyniesie do -8℃. Nieste­ty nadal będzie wiać, a więc tem­per­atu­ra odczuwal­na spad­nie poniżej -15℃. Praw­dopodob­nie w ciągu dnia pojawi się jed­nak sporo roz­pogodzeń, zaś ciśnie­nie będzie szy­bko ros­nąć.

Pod­sumowu­jąc – będzie dość moc­no wiać, pojaw­ią się dość inten­sy­wne opady śniegu, ewen­tu­al­nie deszczu ze śniegiem, a tem­per­atu­ra będzie wynosić około 0℃, po czym jutro w nocy szy­bko spad­nie. Będzie więc ślisko. Po pogodowym zamiesza­niu nade­jdą tem­per­atu­ry poniżej -10℃”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.