Będzie biurowiec obok pomnika smoleńskiego? 17 mln zł w razie odmowy

Zbieg ulic Trębackiej i Focha

Zbieg ulic Tręback­iej i Focha

Spad­ko­bier­cy dzi­ałki przyle­ga­jącej do tej, na której ma pow­stać Pom­nik Smoleński, chcą postaw­ić na niej biurowiec. Radio RMF FM podało, że budynek miałby przysłonić pom­nik, a właś­ci­ciele w razie odmownej decyzji zagrozili mias­tu wielomil­ionowym odszkodowaniem. Według mece­nasa reprezen­tu­jące­go stronę, mogłoby to nawet być 17 mln zł.

Marcin Bajko, dyrek­tor Biu­ra Gospo­darki Nieru­chomoś­ci­ami w ratuszu, odpowiedzi­ał już na to na łamach dzisiejsze­go wyda­nia „Gaze­ty Stołecznej”:
„Nie wiem, co opowiada pub­licznie pan mece­nas, ale nie ma mowy o żad­nym odszkodowa­niu. Odd­amy tam to, co da się zwró­cić w naturze. Przy­pom­i­nam, że część przed­wo­jen­nej nieru­chomoś­ci to dziś dro­ga pub­licz­na, która nie podle­ga repry­watyza­cji. Sprawa jest w śród­miejskim biurze architek­tu­ry”

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.