Bezpłatny internet w autobusach już niedługo! Trwa montaż urządzeń

Miejskie Zakłady Auto­bu­sowe w Warsza­w­ie kończą mon­taż routerów Wi-Fi. Już niedłu­go warsza­w­ia­cy będą mogli cieszyć się bezpłat­nym dostępem do inter­ne­tu.

Inter­net miał pojaw­ić się w miejs­kich auto­busach do koń­ca 2015 roku. Taką deklarację składała prezy­dent Han­na Gronkiewicz-Waltz. Po tym ter­minie założono routery tylko w auto­busach należą­cych do mias­ta. Okaza­ło się jed­nak, że to dopiero początek.
„W tej chwili mamy możli­wość odbioru Wi-Fi w 960 auto­busach” – mówi Adam Staw­ic­ki z Miejs­kich Zakładów Auto­bu­sowych w roz­mowie z Radiem Kolor - „Pozostało nam do mon­tażu jeszcze około 300 urządzeń. Myślę, że na wios­nę w momen­cie kiedy zejdą mrozy, będziemy już mogli mówić o tym, że wszys­tkie auto­busy są wyposażone w bezprze­wodowe łącza bezpłat­nego Inter­ne­tu”.

O tym, ze auto­bus będzie wyposażony w inter­net infor­mować ma spec­jal­na nakle­j­ka z syrenką z której tar­czy wypły­wa zasięg.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.