Białołęka szuka „Stopka”. Ile można zarobić pracując tylko 2h dziennie?

Mówi się, ze pra­cy nie ma i rzeczy­wiś­cie ruchu na rynku spec­jal­nie nie ma. Ale jeżeli jest pra­ca to też niewielu się zgłasza. Może pen­s­ja nie taka?

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Białołę­ka szu­ka „stop­ka”, a więc oso­by, która będzie przeprowadza­ła dzieci przez pasy. W przy­pad­ku Białołę­ki chodzi o placówkę przy ul. Podróżniczej. Urząd zapew­nia też pełne ubez­piecze­nie i zapew­nia pacę do koń­ca roku. Chęt­nych jed­nak brak. Czemu?
Por­tal Tu Białołę­ka sprawdz­ił ile moż­na zaro­bić. Urząd ofer­u­je 400 zł miesięcznie za dwie godziny pra­cy dzi­en­nie. Wychodzi nieco pon­ad 6,50 zł na godz­inę. Stawka więc duża nie jest, ale i pra­cy dużo nie ma. Jeżeli jesteś­cie zain­tere­sowani wystar­czy wysłać maila do szkoły: sp2​5​7​@​edu.​um.​warszawa.​pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.