Inwestycje

5 pięter, 300 łóżek i lądowisko. Rozpoczyna się budowa Szpitala Południowego

Szpital Południowy to nowo­cze­sny wie­lo­pro­fi­lo­wy szpi­tal miej­ski na 309 łóżek wraz z miej­sca­mi inten­syw­nej tera­pii. Znajdą się w nim oddzia­ły: ratun­ko­wy, wewnętrz­ny, kar­dio­lo­gicz­ny, położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­ny z neo­na­to­lo­gią, geria­trycz­ny, orto­pe­dycz­ny, chi­rur­gii
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.