Kronika policyjna

KGP, CBŚP, BOA, SPAP – 400 funkcjonariuszy w wielkiej akcji na terenie Warszawy. Zatrzymania za kokainę, amfetaminę, mefedron, handel bronią, wymuszenia i pobicia

Wspólne dzia­ła­nia poli­cjan­tów z Wołomina oraz sto­łecz­ne­go wydzia­łu do wal­ki z ter­ro­rem kry­mi­nal­nym i zabójstw wraz z funk­cjo­na­riu­sza­mi z innych jed­no­stek gar­ni­zo­nu war­szaw­skie­go, SPAP Warszawa, BOA KGP oraz CBŚP, skie­ro­wa­ne w prze­stęp­czość nar­ko­ty­ko­wą, dopro­wa­dzi­ły
Czytaj dalej
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.