Chcecie wiedzieć, jak wygląda praca w warszawskiej fabryce bombek? [WIDEO]

Ben­e­fit TV nakrę­ciło intere­su­ją­cy mate­ri­ał na tem­at bombek choinkowych. Ser­wis odwiedz­ił warsza­wską Fab­rykę Bombek FOGIEL. Zobacz­cie, jak dużych umiejęt­noś­ci i pre­cyzji wyma­ga pra­ca przy tych szk­lanych arcy­dziełach.

Źródło: Ben­e­fit TV / YouTube

Właś­ci­ciele pod­kreśla­ją, że pra­ca przy bom­bkach wyma­ga chirur­gicznej pre­cyzji i miar­ki w oku. Jeżeli bowiem klient zaży­czy sobie np. 10 000 5 cm bombek, wszys­tkie muszą być jed­nakowe, a wszys­tkie robione są ręcznie. Bez wąt­pi­enia potrze­ba też tal­en­tu! Bom­b­ki są pięknie deko­rowane!
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.