Chciał włamać się do mieszkania. Został nagrany i jest poszukiwany [ZDJĘCIA]

Polic­jan­ci z Ochoty poszuku­ją mężczyzny, którego wiz­erunek zare­je­strowały kamery pod­czas usiłowa­nia wła­ma­nia do mieszka­nia. Każdy kto go rozpoz­na­je, pros­zony jest o kon­takt z funkcjonar­iusza­mi Komendy Rejonowej Policji Warsza­wa III.

Wydzi­ał do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu KRP Warsza­wa III prowadzi postępowanie w spraw­ie usiłowa­nia wła­ma­nia do mieszka­nia w dniu 3 mar­ca 2016 roku. W tej spraw­ie polic­jan­ci zabez­pieczyli nagranie z kamer mon­i­toringu, które zare­je­strowały wiz­erunek mężczyzny mogącego mieć związek z tym przestępst­wem.
Wszyscy, którzy rozpoz­na­ją mężczyznę lub mają jakiekol­wiek infor­ma­c­je na jego tem­at, proszeni są o kon­takt z polic­jan­ta­mi z Ochoty pod numerem tele­fonu 22 603 93 45, 22 603 93 50 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji. Infor­ma­c­je moż­na również przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres oficer.​prasowy.​krp3​@​ksp.​policja.​gov.​pl Polic­ja wszys­tkim zapew­nia anon­i­mowość.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.