Co robić w Warszawie na Halloween? [ZA DARMO] [PRZEPIS CZYTELNICZKI]

Moda na obchodze­nie Hal­loween trafiła nad Wisłę. Poniżej prezen­tu­je­my kil­ka propozy­cji spędzenia tego dnia w Warsza­w­ie:

fot. Pixabay

fot. Pix­abay

Hal­loweenowa impreza:

W tym roku wiele warsza­ws­kich klubów przy­go­towało atrakc­je na Hal­loween.

Remont – Hal­loween Par­ty; ul. Waryńskiego 12a
Zamieni­amy Remont w siedz­ibę mroku i stra­chu!
Cały klub w pajęczy­nach, dyni­ach i …duchach!

Zapowia­da się naprawdę makabrycz­na jaz­da! I to jaz­da dla każdego, bo towarzyszyć jej będzie i dyskote­ka i karaoke!
Dress code: daj­cie się ponieść fan­tazji! Mile widziane upi­orne i krwiste stro­je! 10 pier­wszych osób w najlep­szych prze­bra­ni­ach zostanie przez nas nagrod­zone alko­holowy­mi upominka­mi!
Swo­je upi­orne wcie­le­nie będziecie mogli utr­wal­ić na zdję­ci­ach – FOTOBUDKA ZA FREE!
Dodatkowa atrakc­ja:
Prz­er­aża­jące Szy­bkie Rand­ki! Zna­jdź swo­ją drugą połówkę wśród upi­ornie prze­branych impre­zow­iczów! 🙂
HALLOWEENOWE PROMOCYJNE DRINKI:
– KRWAWA MARY
– MAŁPI MÓŻDŻEK
– GAŁY GORZAŁY
WEJŚCIE:
Panie całą noc wjazd free!
Panowie do 22:00 / potem 10 zł
31÷10÷15 (SOBOTA)
START: 20:00

Hydroza­gad­ka – Ostry Dyżur; ul. 11-listopa­da 22
Nie ma straszniejszego miejs­ca na świecie niż ostry dyżur. Tłumy cier­pią­cych, poszkodowanych osób czeka­ją­cych na pomoc. Choro­by zakaźne, zła­ma­nia, krwoto­ki, a także przy­pad­ki śmiertelne. Wszyscy czeka­ją na swo­ją kolej, częs­to po kil­ka godzin. Postaramy się odt­worzyć ten prz­er­aża­ją­cy kli­mat, bo to w końcu Hal­loween, ale w kole­jce będziecie czekać jedynie do baru i to najwyżej kil­ka min­ut!
Zachę­camy do prze­biera­nia się – za lekarzy, pielęg­niar­ki, pac­jen­tów i denatów w różnym sta­di­um rozkładu albo inne zjawy, w końcu wszys­tko się może zdarzyć na ostrym. Uwa­ga! Moż­na ucharak­tery­zować się także na George’a Clooney’a!
O oprawę muzy­czną zad­ba sios­tra Hol­ly Kit­ty, spec­jal­ist­ka od strasznych hitów z lat 80 i 90.
Start: 22:30
Wstęp:
Zapisani na wydarze­nie wchodzą za dar­mo!
Pozostali 10 zło

Prox­i­ma – HALLOWEEN: Rock/Metal Par­ty ul. Żwir­ki i Wig­ury 99a

Serdecznie zaprasza­my na rock-met­alowe Hal­loween w klu­bie Prox­i­ma! W pro­gramie strasze­nie innych, umartwian­ie się alko­holem i katowanie ciała na parkiecie! Liczymy, że i tym razem nie zaw­iedzie Wasza pomysłowość i kreaty­wność w doborze styl­isty­ki halloween’owej. Zatem, jak w roku poprzed­nim, trój­ka naje­fek­town­iej prze­branych goś­ci otrzy­ma po flaszeczce krwis­tego napitku o smaku wiśni! Co więcej każ­da prze­brana oso­ba w tak­cie imprezy będzie miała możli­wość wziąć udzi­ał w losowa­niu – do zgar­nię­cia półroczny wstęp na wszys­tkie even­ty HAZET.

Oprócz konkursów czeka doborowe towarzyst­wo i zabawa do rana przy mieszance najlep­szej impre­zowej muzy­ki w kli­ma­cie rock/metal. M.in.:

Korn, Dis­turbed, Sys­tem Of A Down, Gods­mack, Limp Bizk­it, Papa Roach, Linkin Park, Mar­i­lyn Man­son, Ramm­stein, Type O Neg­a­tive, Slip­knot, Prodi­gy, Pearl Jam, Faith No More, Nir­vana, AC/DC, Guns’n’Roses, Metal­li­ca, Muse, Foo Fight­ers, Tool, Deftones, Guano Apes, Off­spring, Queen, Doors… i wiele innych.

MUZYKA: Rock, Met­al, Nu, Core, Elec­tron­i­ca

WSTĘP: 10zł

HAPPY HOUR 21–22: piwo 5zł

Jeśli jed­nak zde­cy­dowal­ibyś­cie się zostać w domu i zro­bić tem­aty­czną domówkę pole­camy mrożą­cy krew w żyłach przepis Naszej Czytel­nicz­ki Beaty, autor­ki blo­ga kuli­narnego Jarzyn­ka na Widel­cu:

fot. Jarzynka na Widelcu

fot. Jarzyn­ka na Widel­cu

fot. Jarzynka na Widelcu

fot. Jarzyn­ka na Widel­cu

Bea­ta pisze:

Dzisi­aj będzie straszno-smacznie ;-).

Ciastecz­ka wyglą­da­ją groźnie, ale robi się je dość szy­bko; są też na tyle proste, że moż­na do zabawy zaprosić dzieci.

Moje były zach­wycone i nawet 2 latek „poma­gał” wyjada­jąc ochoc­zo czeko­ladę z mis­ki.

Cias­to (tak naprawdę może­cie użyć jakiegokol­wiek sprawd­zonego przez siebie przepisu na kruche ciast­ka),

oto mój ulu­biony, zmniejs­zony o połowę przepis na szar­lotkę:

 • 250 g mąki krupcza­t­ki
 • 250 g mąki pszen­nej typu 500
 • 150 g masła
 • 3 żółt­ka
 • 2 łyż­ki śmi­etany
 • 50 g cukru
 • cuki­er wanil­iowy

Pozostałe skład­ni­ki:

  • obrane migdały 100 gram
  • gorz­ka czeko­la­da
  • 2 łyż­ki masła
  • czer­wony dżem (ja użyłam truskawkowego)
Zag­ni­atamy (ręcznie lub w malak­serze z końcówką hak) mąkę z cukrem białym i wanil­iowym, oraz z posiekanym masłem. Gdy pow­staną grud­ki, doda­je­my żółt­ka i śmi­etanę.

Pamię­ta­j­cie, że kruche cias­to „nie lubi” ciepła, zag­ni­atamy je więc szy­bko najlepiej zim­ny­mi dłoń­mi.

Jeżeli cias­to wyda­je nam się za suche, dole­wamy odrobinę zim­nej wody.

Gotowe cias­to zaw­i­jamy w folię i wkładamy do lodów­ki na około pół godziny.

A ter­az zaczy­na się zabawa!!!

Z kuli cias­ta odci­namy plas­try, z każdego for­mu­je­my dłu­gi wałek.

Tniemy go na mniejsze, około 7 cm „paluchy”.

Nożem robimy 2 razy po 3 kresecz­ki tak, żeby każdy wałek cias­ta przy­pom­i­nał palec.

Migdały umieszcza­my po jed­nym w każdym „paluchu”, w ten sposób robiąc paznok­ieć.

Ciastecz­ka układamy na blaszce i wkładamy na 15–20 min­ut do lodów­ki żeby nie straciły ksz­tał­tu pod­czas pieczenia.

Pieczemy w 200 stop­ni­ach, piekarnik ustaw­iony „góra-dół”, około 15 min.

W cza­sie gdy paluchy się pieką roz­puszcza­my na parze gorzką czeko­ladę z masłem.

(W gar­nku zago­towu­je­my wodę, staw­iamy na niej szk­laną lub met­alową miskę tak, żeby nie dotykała gotu­jącej się wody; do mis­ki kruszymy czeko­ladę i doda­je­my masło.)

Gdy się roz­puszczą miesza­my do uzyska­nia błyszczącej czeko­lad­owej masy.

Po upiecze­niu migdały nie będą się trzy­mały w ciasteczkach dlat­ego, gdy trochę ostygną miejsce „paznok­cia” smaru­je­my nied­bale czeko­ladą i przyk­le­jamy do niej migdał. Ja robiłam to pałeczką do sushi.

Palce wiedźmy układamy na talerzu i deko­ru­je­my dże­mem. Do picia przy­go­towałam wodę z domowym sok­iem mali­nowo-porzeczkowym i podałam w strzykawkach.

Cóż, ter­az pozostało mi już tylko życzyć miłej i smacznej zabawy. ;-)
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.