Czy znacie już… Kota Gdziuka?

W Warszawie, tabli­czek takich, jak ta poni­żej jest cał­kiem dużo. Na tyle dużo, że ludzie piszą o nich już od paru lat. To wszyst­ko przez nie­go! Jest w całym mie­ście i wie o wszyst­kim. Pisze poezję, radzi i żar­tu­je. Kto taki? Kot Gdziuk!

Fot. Kot Gdziuk

Fot. Kot Gdziuk

Kot publi­ku­je swo­ją ulicz­ną poezję już od 2012 roku. Jak wyni­ka z wywia­du, jakie­go udzie­lił nie­gdyś autor tabli­czek sto­łecz­nej Gazecie, Gdziuk to tak napraw­dę alter ego Piotra Wilczka. Pracuje w bran­ży rekla­mo­wej, ale pew­ne­go razu naszła go chęć, by zro­bić coś nie­ko­mer­cyj­ne­go. Poezja ma wie­le nawią­zań do Gałczyńskiego, Tuwima czy nawet… Dantego. Każdy znaj­dzie więc coś dla sie­bie! Szukajcie, a znaj­dzie­cie! Jeżeli chce­cie wska­zó­wek szu­kaj­cie ich na fanpage’u kota Gdziuka!

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.