Darmowe spacery po pięknym Boernerowie!

W ramach dni Bemowa, zaprasza­my wszys­t­kich Warsza­w­iaków na dwa dar­mowe spac­ery po cud­ownym Boernerowie.

Fot. Por­tal Warsza­ws­ki

Igna­cy Boern­er, twór­ca owego osied­la był abso­lut­nym wiz­jonerem. Po pier­wszej wojnie świa­towej kiedy Pol­s­ka odzyskała niepodległość, zrodz­iło się zapotrze­bowanie do budowa­nia osiedli dla pol­s­kich żołnierzy. Boern­er oparł się na mod­nym w tam­tym cza­sie, pomyśle zbu­dowa­nia mias­ta ogro­du, wyko­rzys­tu­jąc do tego drewno i genialne pomysły, aby stworzyć do dziś świet­nie funkcjonu­jące Boernerowo.

To miejsce wybit­nie związane z rodzącą się potę­ga II RP jak i z jego elitą. Mieszkały tu wybitne jed­nos­t­ki, dziś kom­plet­nie zapom­ni­ane np; pier­wszy przy­wód­ca Armii Kra­jowej, u na przykład ukry­wano Mar­ka Edel­mana, czy innych członków pol­skiego i żydowskiego podziemia. Ofice­or­wie, poczt­wocy, funkcju­nar­iusze niepodległej II RP.

Już niedłu­go więcej szczegółów doty­czyą­cych trasy spac­erów.

Więcej opowiemy na naszych dwóch dar­mowych spac­er­ach.
Pier­wszy spac­er zaczy­namy o 13.00, dru­gi o 16.00. Spo­tykamy się w miejs­cu pikniku, tuż koło jedynego koś­cioła Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej.

Dojedziecie Państ­wo lin­ią 20, spod metro Ratusz w stronę Bemowa. Ostat­ni przys­tanek!

Spac­er poprowadzi licencjonowany prze­wod­nik miejs­ki, Daniel Echaust, twór­ca Por­talu Warsza­wskiego
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.