Do połowy października Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście bez autobusów w weekendy

W week­endy, od 26 mar­ca do 16 październi­ka, Nowy Świat i Krakowskie Przed­mieś­cie będą zamknięte dla ruchu. Auto­busy linii dzi­en­nych w sobo­ty i niedziele, a linii noc­nych od nocy z piątku na sobotę do nocy z niedzieli na poniedzi­ałek będą kur­sowały trasa­mi objaz­dowy­mi. Zmi­any będą obow­iązy­wały także w dni świąteczne oraz 2 i 27 maja.

Fot. Aktron / Wikipedia

Fot. Aktron / Wikipedia

We wszys­tkie week­endy
, od najbliższej sobo­ty i niedzieli 26–27 mar­ca (linia noc­na od nocy z 25 na 26 mar­ca) do week­endu 15–16 październi­ka (linia noc­na do nocy z 16 na 17 październi­ka), auto­busy nie będą kur­sowały Nowym Światem i Krakowskim Przed­mieś­ciem na odcinku ron­do de Gaulle’a – Sen­a­tors­ka.

Dla auto­busów linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 będą obow­iązy­wały trasy objaz­dowe:

 • 102, 105 w kierunku pętli PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA, BROWARNA od skrzyżowa­nia Królews­ka / Mazowiec­ka: Mazowiec­ka – Kredy­towa – Jas­na – Świę­tokrzys­ka i dalej swoi­mi trasa­mi; w kierunku pętli MŁYNÓW, OS.GÓRCZEWSKA od skrzyżowa­nia Świę­tokrzys­ka / Nowy Świat: Świę­tokrzys­ka – Mazowiec­ka – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi
 • 111 w kierunku pętli ESPERANTO od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – Krucza – Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Mazowiec­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą; w kierunku pętli GOCŁAW od skrzyżowa­nia pl. Pił­sud­skiego / Królews­ka:Królews­ka – Mazowiec­ka – Kredy­towa – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą
 • 116, 180, 503 w kierunku pętli CHOMICZÓWKA, KONWIKTORSKA od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – Krucza – Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Mazowiec­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi; w kierunku pętli WILANÓW, NATOLIN PŁN. od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka:Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego – Królews­ka – Mazowiec­ka – Kredy­towa – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swoi­mi trasa­mi
 • 128, 175 w kierunku pętli PL.PIŁSUDSKIEGO od ron­da Dmowskiego: Marsza­łkows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swoi­mi trasa­mi; w kierunku pętli SZCZĘŚLIWICE, LOTNISKO CHOPINA od skrzyżowa­nia Moliera / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego – Królews­ka – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi
 • 178, 518 w kierunku pętli KONWIKTORSKA, NOWODWORY od skrzyżowa­nia Świę­tokrzys­ka / Mazowiec­ka: Mazowiec­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swoi­mi trasa­mi; w kierunku pętli PKP URSUS, DW.CENTRALNY od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego – Królews­ka – Mazowiec­ka – Kredy­towa – Jas­na – Świę­tokrzys­ka i dalej swoi­mi trasa­mi
 • 222 w kierunku pętli BIELAŃSKA od ron­da de Gaulle’a: Al. Jero­zolim­skie – Krucza – Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Mazowiec­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera – Sen­a­tors­ka i dalej swo­ją trasą; w kierunku pętli SPARTAŃSKA od skrzyżowa­nia Bielańs­ka / Sen­a­tors­ka / Wierzbowa: Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego – Królews­ka – Mazowiec­ka – Kredy­towa – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą
 • N44 w kierunku pętli ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS” od skrzyżowa­nia Świętokrzyska/Marszałkowska: Marsza­łkows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha – Moliera – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą; w kierunku pętli DW.CENTRALNY od skrzyżowa­nia Miodowa / Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Wierzbowa – pl. Pił­sud­skiego – Królews­ka – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka i dalej swo­ją trasą.

Na trasach objaz­dowych zostaną uru­chomione przys­tan­ki:

 • PL. TEATRALNY 04, zlokali­zowany przy uli­cy Moliera w rejonie skrzyżowa­nia z ulicą Sen­a­torską, obow­iązu­ją­cy jako stały dla linii 116, 178, 180, 503, 518 oraz na żądanie dla linii N44
 • PL. PIŁSUDSKIEGO 01, zlokali­zowany przy uli­cy Wierzbowej w rejonie skrzyżowa­nia z ulicą Moliera, obow­iązu­ją­cy jako stały dla linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 oraz na żądanie dla linii N44
 • PL. MAŁACHOWSKIEGO 01, zlokali­zowanego na uli­cy Kredy­towej w kierunku uli­cy Jas­nej po skrę­cie z uli­cy Mazowieck­iej, obow­iązu­ją­cy jako stały dla linii 102, 105, 107, 111, 116, 178, 180, 222, 503 i 518
 • PL. MAŁACHOWSKIEGO 02, zlokali­zowanego na uli­cy Mazowieck­iej w kierunku uli­cy Królewskiej, za skrzyżowaniem z ulicą Kredy­tową, obow­iązu­ją­cy jako stały dla linii 102, 105, 107, 111, 116, 178, 180, 222, 503 i 518.

Zmi­any będą obow­iązy­wały także w dni świąteczne oraz 227 maja.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.