„Dobranoc! Do widzenia! Cześć! Giniemy”. Wstrząsające słowa pilota samolotu IŁ-62

Katas­tro­fa samolo­tu IŁ-62 do której doszło 9 maja 1987 roku była drugą najwięk­szą i najgłośniejszą katas­trofą pol­skiego lot­nict­wa cywilnego. Do pier­wszej doszło 7 lat wcześniej, a jed­ną z ofi­ar była Anna Jan­tar.

Ił-62M SP-LBG Tadeusz Koś­ciuszko próbował pode­jść do lądowa­nia awaryjnego po dys­funkcji sil­ników. Z powodu rozległego uszkodzenia układów i pożaru na pokładzie, zało­ga utraciła możli­wość sterowa­nia w efek­cie czego maszy­na zderzyła się z ziemią w rejonie Lasu Kaback­iego.

W katas­trofie zginęły 183 oso­by. Nikt nie przeżył. Jeszcze na min­utę przed zderze­niem kap­i­tan Zyg­munt Pawlaczyk poin­for­mował: „Kręcimy w lewo. Zro­bimy wszys­tko, co może­my”.
Ostat­nim komu­nikatem było: „Dobra­noc! Do widzenia! Cześć! Giniemy”

https://www.youtube.com/watch?v=uoMOA2J61Xw
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.