Dostali odpowiedź od urzędu po 2 latach. Dowiedzieli się, że… park Znicza nie jest parkiem

Połud­niowopras­ka Wspól­no­ta Samorzą­dowa w 2014 roku wysłała pis­mo do Biu­ra Rady m.st. Warsza­wy. Apelu­je w nim o nadanie parkowi Znicza imienia gen. Stanisława Sos­abowskiego. Dostali zadzi­wia­jącą odpowiedź… wczo­raj.

Taką oto odpowiedź dostała wspól­no­ta. Wyni­ka z niej, że park Znicza nie jest parkiem, a teren­em zielonym. Na szczęś­cie Biuro Rady przesłało wniosek do Rady Dziel­ni­cy, która może for­mal­nie nadać sta­tus parku oraz nazwę, zgod­nie z wnioskiem wspól­no­ty.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.