Dostali odpowiedź od urzędu po 2 latach. Dowiedzieli się, że… park Znicza nie jest parkiem

Południowopraska Wspólnota Samorządowa w 2014 roku wysła­ła pismo do Biura Rady m.st. Warszawy. Apeluje w nim o nada­nie par­ko­wi Znicza imie­nia gen. Stanisława Sosabowskiego. Dostali zadzi­wia­ją­cą odpo­wiedź… wczoraj.


Taką oto odpo­wiedź dosta­ła wspól­no­ta. Wynika z niej, że park Znicza nie jest par­kiem, a tere­nem zie­lo­nym. Na szczę­ście Biuro Rady prze­sła­ło wnio­sek do Rady Dzielnicy, któ­ra może for­mal­nie nadać sta­tus par­ku oraz nazwę, zgod­nie z wnio­skiem wspólnoty.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.