Droga krzyżowa i liczne procesje. Utrudnienia i objazdy do 27 marca [LISTA]

W dniach 25 – 27 mar­ca na uli­cach będą odby­wa­ły się uro­czy­sto­ści wiel­ka­noc­ne. Możliwe są utrud­nie­nia w ruchu i zmia­ny w komu­ni­ka­cji miejskiej.

Fot. Aktron / Wikipedia

Fot. Aktron / Wikipedia

W pią­tek, 25 mar­ca w godz. 20.00 – 22.00 odbę­dzie się cen­tral­na dro­ga krzy­żo­wa orga­ni­zo­wa­na przez kościół aka­de­mic­ki św. Anny na ul. Krakowskie Przedmieście. Trasa pro­ce­sji: ul. Miodowa – ul. Senatorska – pl. Teatralny – ul. Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – ul. gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza – ul. Krakowskie Przedmieście.

W sobo­tę, 26 mar­ca w godz. 20.00 – 21.30 para­fia Katedry Polowej Wojska Polskiego orga­ni­zu­je pro­ce­sję uli­ca­mi: ul. Długa – ul. Miodowa – ul. Kapitulna – ul. Podwale – ul. J. Kilińskiego – ul. Długa.

W nie­dzie­lę, 27 mar­ca odbę­dą się pro­ce­sie rezu­rek­cyj­ne w parafiach:
• w godz. 6.00 – 6.30 para­fia NMP Matki Kościoła przy skrzy­żo­wa­niu al. Niepodległości i ul. Domaniewskiej; tra­sa pro­ce­sji: ul. Domaniewska – ul. E.J. Abramowskiego – al. Niepodległości – ul. Domaniewska;
• w godz. 6.00 – 7.00 para­fia pw. Najświętszego Zbawiciela na pl. Zbawiciela; tra­sa pro­ce­sji pro­wa­dzi wokół pl. Zbawiciela;
• w godz. 6.00 – 7.00 para­fia Matki Bożej z Loudres na ul. Równej; tra­sa pro­ce­sji: ul. Równa – ul. Szwedzka – ul. Wileńska – ul. Czynszowa – ul. Stalowa – ul. Szwedzka – ul. Równa;
• w godz. 6.00 – 7.00 para­fia MB Różańcowej przy skrzy­żo­wa­niu ulic Bartniczej i P. Wysockiego; tra­sa pro­ce­sji: ul. P. Wysockiego – ul. Poborzańska – ul. M.K. Ogińskiego – ul. Bartnicza;
• w godz. 7.00 – 7.40 para­fia NMP Królowej Wyznawców przy skrzy­żo­wa­niu ulic Gościniec i Gwintowej; tra­sa pro­ce­sji: ul. Gwintowa – ul. Gościniec – ul. Gwintowa;
• w godz. 6.00 – 7.00 para­fia św. Józefa przy skrzy­żo­wa­niu ulic Cierlickiej i Rynkowej; tra­sa pro­ce­sji: ul. Cierlicka – ul. Plutonu Torpedy – ul. K. Sosnkowskiego – ul. T. Kościuszki;
• w godz. 6.00 – 6.30 para­fia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na ul. Tamka ; tra­sa pro­ce­sji: ul. Tamka – ul. Elektryczna – ul. Zajęcza – ul. Dobra – ul. Tamka.

Zmiany w komu­ni­ka­cji miejskiej 

W związ­ku z orga­ni­za­cją cen­tral­nej dro­gi krzy­żo­wej w pią­tek, 25 mar­ca w godz. 20.00 – 22.00 linie auto­bu­so­we zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy zmienione:

111 od skrzy­żo­wa­nia ulic Krakowskie Przedmieście i Królewskiej: Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą;
116, 178, 503, 518 (w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory): od skrzy­żo­wa­nia ulic Karkowskie Przedmieście i Królewskiej: Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej swo­imi tra­sa­mi; (w kie­run­ku Wilanów, PKP Ursus, Natolin Płn., Dw. Centralny): od skrzy­żo­wa­nia ulic Miodowej i Kapucyńskiej: Kapucyńska – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­imi trasami;
128, 175 (w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego): od skrzy­żo­wa­nia ulic Krakowskie Przedmieście i Królewskiej: Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater – zawrot­ka na wyso­ko­ści ul. Śliskiej – Emilii Plater – EMILII PLATER 02; (w kie­run­ku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina): EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski– Królewska– Krakowskie Przedmieście i dalej swo­imi trasami;
180 (w kie­run­ku Chomiczówka): od skrzy­żo­wa­nia ulic Krakowskie Przedmieście i Królewskiej: Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza i dalej swo­ją tra­są; (w kie­run­ku Wilanów): od skrzy­żo­wa­nia ulic Miodowej i Kapucyńskiej: Kapucyńska – al. „Solidarności” – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą;
222 (w kie­run­ku Bielańska): od skrzy­żo­wa­nia ulic Krakowskie Przedmieście i Królewskiej: Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Muranowska – zawrot­ka na skrzy­żo­wa­niu ulic Muranowskiej i Bonifraterskiej – MURANOWSKA 10; (w kie­run­ku Spartańska): MURANOWSKA 10 – Muranowska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą.

W związ­ku z orga­ni­za­cją pro­ce­sji w Katedrze Polowej w sobo­tę, 26 mar­ca w godz. 20.00 – 21.30 linie auto­bu­so­we zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy zmienione:

116, 178, 503, 518 (w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory): od skrzy­żo­wa­nia ulic Moliera i Senatorskiej: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej swo­imi tra­sa­mi; (w kie­run­ku Wilanów, PKP Ursus, Ursynów Płn., Dw. Centralny): od skrzy­żo­wa­nia ulic Bonifraterskiej i Świętojerskiej: Świętojerska – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa i dalej swo­imi trasami;
180 (w kie­run­ku Chomiczówka): od skrzy­żo­wa­nia ulic Moliera i Senatorskiej: Senatorska – pl. Bankowy – gen. W. Andersa – Nowolipki – L. Zamenhofa – M. Anielewicza i dalej swo­ją tra­są;(w kie­run­ku Wilanów): od skrzy­żo­wa­nia ulic M. Anielewicza i gen. W. Andersa: gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Wierzbowa i dalej swo­ją trasą.

W związ­ku z orga­ni­za­cją pro­ce­sji w para­fii NMP Matki Kościoła na Wierzbnie, w nie­dzie­lę, 27 mar­ca w godz. 6.00 – 6.30, linia auto­bu­so­wa 174 zosta­nie skie­ro­wa­na na tra­sę zmie­nio­ną: od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości i ul. Domaniewskiej: al. Niepodległości – al. Wilanowska – Z. Modzelewskiego i dalej swo­ją tra­są; po zamknię­ciu dla ruchu rów­nież al. Niepodległości (jezd­nia zachod­nia) w kie­run­ku Bokserska: od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości i ul. J.P. Woronicza: J.P. Woronicza – Puławska – al. Wilanowska – Z. Modzelewskiego i dalej swo­ją trasą.

W związ­ku z orga­ni­za­cją pro­ce­sji w para­fii NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach, w nie­dzie­lę, 27 mar­ca w godz. 7.00 – 7.40, linia auto­bu­so­wa 167 zosta­nie skie­ro­wa­na na tra­sę zmie­nio­ną: od skrzy­żo­wa­nia ulic Gościniec i Polskiej: Polska – Antoniewska – Augustówka – EC SIEKIERKI (razem z linią 162).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.