Droga krzyżowa i liczne procesje. Utrudnienia i objazdy do 27 marca [LISTA]

W dni­ach 25 – 27 mar­ca na uli­cach będą odby­wały się uroczys­toś­ci wielka­noc­ne. Możli­we są utrud­nienia w ruchu i zmi­any w komu­nikacji miejskiej.

Fot. Aktron / Wikipedia

Fot. Aktron / Wikipedia

W piątek, 25 mar­ca w godz. 20.00 – 22.00 odbędzie się cen­tral­na dro­ga krzyżowa orga­ni­zowana przez koś­ciół aka­demic­ki św. Anny na ul. Krakowskie Przed­mieś­cie. Trasa pro­cesji: ul. Miodowa – ul. Sen­a­tors­ka – pl. Teatral­ny – ul. Wierzbowa – pl. marsz. J. Pił­sud­skiego – ul. gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza – ul. Krakowskie Przed­mieś­cie.
W sobotę, 26 mar­ca w godz. 20.00 – 21.30 parafia Kat­edry Polowej Wojs­ka Pol­skiego orga­nizu­je pro­cesję uli­ca­mi: ul. Dłu­ga – ul. Miodowa – ul. Kapit­ul­na – ul. Pod­wale – ul. J. Kil­ińskiego – ul. Dłu­ga.

W niedzielę, 27 mar­ca odbędą się pro­ce­sie rezurek­cyjne w parafi­ach:
• w godz. 6.00 – 6.30 parafia NMP Mat­ki Koś­cioła przy skrzyżowa­niu al. Niepodległoś­ci i ul. Domaniewskiej; trasa pro­cesji: ul. Domaniews­ka – ul. E.J. Abramowskiego – al. Niepodległoś­ci – ul. Domaniews­ka;
• w godz. 6.00 – 7.00 parafia pw. Najświęt­szego Zbaw­iciela na pl. Zbaw­iciela; trasa pro­cesji prowadzi wokół pl. Zbaw­iciela;
• w godz. 6.00 – 7.00 parafia Mat­ki Bożej z Loudres na ul. Równej; trasa pro­cesji: ul. Rów­na – ul. Szwedz­ka – ul. Wileńs­ka – ul. Czyn­szowa – ul. Stalowa – ul. Szwedz­ka – ul. Rów­na;
• w godz. 6.00 – 7.00 parafia MB Różań­cowej przy skrzyżowa­niu ulic Bart­niczej i P. Wysock­iego; trasa pro­cesji: ul. P. Wysock­iego – ul. Poborza­ńs­ka – ul. M.K. Ogińskiego – ul. Bart­nicza;
• w godz. 7.00 – 7.40 parafia NMP Królowej Wyz­naw­ców przy skrzyżowa­niu ulic Gościniec i Gwin­towej; trasa pro­cesji: ul. Gwin­towa – ul. Gościniec – ul. Gwin­towa;
• w godz. 6.00 – 7.00 parafia św. Józe­fa przy skrzyżowa­niu ulic Cier­lick­iej i Rynkowej; trasa pro­cesji: ul. Cier­lic­ka – ul. Plu­tonu Tor­pedy – ul. K. Sosnkowskiego – ul. T. Koś­ciusz­ki;
• w godz. 6.00 – 6.30 parafia pw. św. Teresy od Dzieciąt­ka Jezus na ul. Tam­ka ; trasa pro­cesji: ul. Tam­ka – ul. Elek­trycz­na – ul. Zajęcza – ul. Dobra – ul. Tam­ka.

Zmi­any w komu­nikacji miejskiej 

W związku z orga­ni­za­cją cen­tral­nej dro­gi krzyżowej w piątek, 25 mar­ca w godz. 20.00 – 22.00 lin­ie auto­bu­sowe zostaną skierowane na trasy zmienione:

111 od skrzyżowa­nia ulic Krakowskie Przed­mieś­cie i Królewskiej: Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą;
116, 178, 503, 518 (w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka, Nowod­wory): od skrzyżowa­nia ulic Karkowskie Przed­mieś­cie i Królewskiej: Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – gen. W. Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka – Bonifrater­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi; (w kierunku Wilanów, PKP Ursus, Natolin Płn., Dw. Cen­tral­ny): od skrzyżowa­nia ulic Miodowej i Kapucyńskiej: Kapucyńs­ka – al. „Sol­i­darnoś­ci” – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swoi­mi trasa­mi;
128, 175 (w kierunku Pl. Pił­sud­skiego): od skrzyżowa­nia ulic Krakowskie Przed­mieś­cie i Królewskiej: Królews­ka – pl. Grzy­bows­ki – Twar­da – Emilii Plater – zawrot­ka na wysokoś­ci ul. Śliskiej – Emilii Plater – EMILII PLATER 02; (w kierunku Szczęśli­wice, Lot­nisko Chopina): EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki– Królews­ka– Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swoi­mi trasa­mi;
180 (w kierunku Chomiczówka): od skrzyżowa­nia ulic Krakowskie Przed­mieś­cie i Królewskiej: Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – gen. W. Ander­sa – Nowolip­ki – L. Zamen­ho­fa – M. Anielewicza i dalej swo­ją trasą; (w kierunku Wilanów): od skrzyżowa­nia ulic Miodowej i Kapucyńskiej: Kapucyńs­ka – al. „Sol­i­darnoś­ci” – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą;
222 (w kierunku Bielańs­ka): od skrzyżowa­nia ulic Krakowskie Przed­mieś­cie i Królewskiej: Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – gen. W. Ander­sa – Mura­nows­ka – zawrot­ka na skrzyżowa­niu ulic Mura­nowskiej i Bonifrater­skiej – MURANOWSKA 10; (w kierunku Spar­tańs­ka): MURANOWSKA 10 – Mura­nows­ka – gen. W. Ander­sa – pl. Bankowy – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą.

W związku z orga­ni­za­cją pro­cesji w Kat­e­drze Polowej w sobotę, 26 mar­ca w godz. 20.00 – 21.30 lin­ie auto­bu­sowe zostaną skierowane na trasy zmienione:

116, 178, 503, 518 (w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka, Nowod­wory): od skrzyżowa­nia ulic Moliera i Sen­a­torskiej: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – gen. W. Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka – Bonifrater­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi; (w kierunku Wilanów, PKP Ursus, Ursynów Płn., Dw. Cen­tral­ny): od skrzyżowa­nia ulic Bonifrater­skiej i Świę­to­jer­skiej: Świę­to­jer­s­ka – gen. W. Ander­sa – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Wierzbowa i dalej swoi­mi trasa­mi;
180 (w kierunku Chomiczówka): od skrzyżowa­nia ulic Moliera i Sen­a­torskiej: Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – gen. W. Ander­sa – Nowolip­ki – L. Zamen­ho­fa – M. Anielewicza i dalej swo­ją trasą;(w kierunku Wilanów): od skrzyżowa­nia ulic M. Anielewicza i gen. W. Ander­sa: gen. W. Ander­sa – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Wierzbowa i dalej swo­ją trasą.

W związku z orga­ni­za­cją pro­cesji w parafii NMP Mat­ki Koś­cioła na Wierzb­nie, w niedzielę, 27 mar­ca w godz. 6.00 – 6.30, linia auto­bu­sowa 174 zostanie skierowana na trasę zmienioną: od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci i ul. Domaniewskiej: al. Niepodległoś­ci – al. Wilanows­ka – Z. Modzelewskiego i dalej swo­ją trasą; po zamknię­ciu dla ruchu również al. Niepodległoś­ci (jezd­nia zachod­nia) w kierunku Bok­ser­s­ka: od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci i ul. J.P. Woron­icza: J.P. Woron­icza – Puławska – al. Wilanows­ka – Z. Modzelewskiego i dalej swo­ją trasą.

W związku z orga­ni­za­cją pro­cesji w parafii NMP Królowej Wyz­naw­ców na Siekierkach, w niedzielę, 27 mar­ca w godz. 7.00 – 7.40, linia auto­bu­sowa 167 zostanie skierowana na trasę zmienioną: od skrzyżowa­nia ulic Gościniec i Pol­skiej: Pol­s­ka – Antoniews­ka – Augustówka – EC SIEKIERKI (razem z lin­ią 162).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.