Dwa lata utrudnień przy Trasie Łazienkowskiej

Wiaduk­ty Trasy Łazienkowskiej prze­jdą remont. Zlokali­zowane są w ciągu Trasy Łazienkowskiej w dziel­ni­cy Śród­mieś­cie nad Parkiem Agryko­la i ron­dem Stanisława Sed­lacz­ka (skrzyżowanie ulic Łazienkowskiej, Myśli­wieck­iej i Rozbrat).

Fot. ZMiD

Zapro­jek­towane zostały jako dwa bliź­ni­acze żel­be­towe wiaduk­ty pły­towe w układzie ramowym. Dłu­gość każdego z nich wynosi 392 m, sze­rokość jezd­ni po 10,5 m. Wybu­dowano je wraz z Trasą Łazienkowską w 1974 r.
Otwarte zostały ofer­ty na doku­men­tację pro­jek­tową prze­bu­dowy wiaduk­tów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. O zamówie­nie stara się sie­dem firm: Transpro­jekt Gdańs­ki, Hal­crow Group, Voess­ing Pol­s­ka, kon­sor­cjum: Schuessler-Plan Inżynierzy i Pomost Warsza­wa, Pro­most Con­sult­ing, Mul­ti­con­sult Pol­s­ka, Mosty Katow­ice. Ceny ofer­towe waha­ją się od 850 tys. do 2 mln zł. Wybrany w prze­tar­gu pro­jek­tant będzie miał na real­iza­cję zada­nia 12 miesię­cy od dnia pod­pisa­nia umowy. Pieniądze na doku­men­tację pro­jek­tową i budowę zarez­er­wowane są na lata 2017–2019.

Źródło: ZMiD

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.