Dwóch chłopaków z Warszawy ustawiło status związku. Wywołali burzę

Dwóch warsza­w­iaków ustaw­iło sta­tus związku ze sobą nawza­jem, a potem… wylała się na nich fala niewyobrażal­nego hej­tu. Po tym, jak sta­tus stał się hitem w sieci okazu­je się, ze mogła to być prowokacją.

Post szy­bko obiegł więk­sze fan­page i por­tale, dlat­ego zdobył niewyobrażal­ną pop­u­larność. Wśród 734 komen­tarzy prze­waża hejt. Jak zauważa­ją media społecznoś­ciowe cała akc­ja może być prowokacją mają­ca na celu „wyła­panie” hejterów i grożą­cych śmier­cią użytkown­ików po to, by złożyć zaw­iadomie­nie lub opub­likować gdzieś dalej ich dane.
Jak jest naprawdę? Pewnie niedłu­go się dowiemy, bo post został wstaw­iony dopiero przed­w­c­zo­raj.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.