Dziennikarz TVP zagłuszany i wyzywany przez manifestantów [WIDEO]

Dziennikarz TVP pró­bo­wał nada­wać na żywo, ale został zagłu­szo­ny przez mani­fe­stan­tów. Jego twarz zakry­wa­na była kon­sty­tu­cją, a zarów­no repor­ter, jak i sta­cja w któ­rej pra­cu­je byli wyzy­wa­ni. Ponieważ zro­bi­ło się nie­bez­piecz­nie, samo­chód TVP odje­chał zosta­wia­jąc dzien­ni­ka­rza i ope­ra­to­ra kame­ry na miejscu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.