Dzik na środku placu zabaw [WIDEO]

Fot. Sławek Kińczyk / haloursynow.pl (za zgodą autora)

Fot. Sławek Kińczyk / haloursynow.pl (za zgodą auto­ra)

Dzi­ki co jak­iś czas pojaw­ia­ją się w stol­i­cy, ale dość szy­bko wraca­ją do lasu. Ten jed­nak postanow­ił zostać nieco dłużej. Mieszkań­cy osied­la przy Żabińskiego 2, spotkali go wczo­raj na placu zabaw. O spraw­ie poin­for­mował por­tal haloursynow.pl

Wezwano więc Eko Patrol Straży Miejskiej. Łow­czy podali dzikowi środek usyp­i­a­ją­cy w formie strza­łek, unieru­chomili go i prze­nieśli za pomocą wanien­ki do vana. „Dzik trafi do ośrod­ka reha­bil­i­tacji w Powsinie” – poin­for­mowali. Dzię­ki uprze­j­moś­ci por­talu haloursynow.pl udostęp­ni­amy film z akcji poniżej.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.