Dzisiaj Dzień Dziecka w Sinfonia Varsovia. Multum atrakcji kompletnie za darmo!

Na pier­wszy rzut oka nie wyglą­da, aby coś się tu dzi­ało. To jed­nak tylko pozo­ry, po wszys­tko schowane jest z drugiej strony budynku dawnego SGGW. Na dzieci­a­ki czeka­ją warsz­taty cukier­nicze, wata cukrowa, mal­owanie buziek, foto­bud­ka czy granie na dawnych instru­men­tach i konkursy muzy­czne. A to tylko niek­tóre atrakc­je!


Zabawa zaczęła się o 10 i potr­wa aż do godz. 16.00. Macie więc jeszcze czas, by zgar­nąć swo­je pociechy. Dzieci mogą sko­rzys­tać z mal­owa­nia twarzy, stoiska księ­gar­ni Cafe-Klub, Bajek-Gra­jek, poro­bić wielkie bań­ki myd­lane, sfo­tografować się w foto­bud­ce i skosz­tować waty cukrowej.


Będą też warsz­taty muzy­czne, plas­ty­czne, warsz­taty beat­box, lep­i­e­nie fig­urek z masy cukrowej i wiele innych pysznych atrakcji przy­go­towanych wspól­nie z zespołem Szkół Gas­tro­nom­iczno-Hote­lars­kich z ul. Maj­dańskiej. Każde z dzieci otrzy­ma również stosowny dyplom potwierdza­ją­cy udzi­ał w warszta­cie. Odbędzie się również konkurs „Wesoły Mikro­fon dla Przed­szko­la­ka”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.