Dzisiaj protest nauczycieli. Będzie 50 tys. osób?

W Warsza­w­ie będzie trwać dzisi­aj protest nauczy­cieli, którzy doma­ga­ją się cofnię­cia reformy edukacji. Przez ten czas w stol­i­cy będą wys­tępować utrud­nienia w ruchu zarówno dla kierow­ców, jak i pasażerów komu­nikacji.

Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Początkowo man­i­fes­tac­ja i prze­marsz miały rozpocząć się o godz. 11.00, jed­nak z planu opub­likowanego na stron­ie inter­ne­towej wiado­mo, że man­i­fes­tac­ja będzie otwarta o godz. 12.00, a prze­marsz odbędzie się o godz. 13.15.
Marsz ma wyruszyć z pl. Pił­sud­skiego na trasę: Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Mate­j­ki – Wiejs­ka, przed gmach Sej­mu RP, gdzie ok. godz. 15:30 planowane jest zakończe­nie prze­marszu.

ZTM infor­mu­je o utrud­nieni­ach

Przez cały ten czas planowane są utrud­nienia. Najpierw zamknię­ty dla ruchu będzie pl. Pił­sud­skiego (objazdy: 111, 128, 175)

Potem cała trasa prze­marszu od pl. Pił­sud­skiego do al. Ujaz­dows­kich (objazdy: 102, 105, 108, 111, 116, 180, 503, 117, 158, 507, 517, 521, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 518, 222)

A na końcu Nowy Świat (od ron­da de Gaulle’a do pl. Trzech Krzyży, pl. Trzech Krzyży i Al. Ujaz­dowskie (do ul. Pięknej) (objazdy: 108, 116, 180, 222, 503, 118, 127, 166, 171)

Szczegółowe zmi­any tras, opub­likowane są na stron­ie ZTM.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.