Dzisiaj zamkną Górczewską. Rusza budowa metra

Dziś wiec­zorem zaczną się utrud­nienia na Woli i zostanie wdrożona nowa orga­ni­za­c­ja ruchu. 

Place budowy dwóch stacji będą na ul. Gór­czewskiej dlat­ego około godz. 22.00 wykon­aw­ca zamknie ulicę.
Fot. R. Motyl / UM Warszawa

Fot. R. Motyl / UM Warsza­wa

Pod­czas budowy stacji Młynów i Księ­cia Janusza, ul. Gór­czews­ka będzie całkowicie nieprze­jezd­na od al. Pry­masa Tysią­cle­cia do ul. Płock­iej, nato­mi­ast pomiędzy cen­trum hand­lowym Wola Park a ul. Deo­tymy będą jeźdz­iły tylko auto­busy (nie będą one mogły wjeżdżać w ul. Gór­czewską z Jana Olbrach­ta i Cioł­ka). Auto­busy, które obec­nie jadą z Nowego Bemowa oraz z osied­la Jelon­ki, zostaną skierowane na trasy objaz­dowe prowadzące ul. Elek­cyjną, M. Kasprza­ka i Prostą. Auto­busy z rejonu ul. Redu­towej i Jana Olbrach­ta zami­ast ul. Gór­czewską, będą kur­sowały Redu­tową, M. Kasprza­ka oraz Prostą.

W celu ułatwienia dojaz­du do cen­trum oraz do metra mieszkań­com Jelonek, zostanie wzmoc­niona komu­nikac­ja auto­bu­sowa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprza­ka, a ul. Wol­ską będzie jeźdz­iło więcej tramwa­jów. Na ul. Połczyńskiej, M. Kasprza­ka i Prostej (do Ron­da I. Daszyńskiego) w obu kierunk­ach zostanie wyty­c­zony bus­pas. Bus­pas pow­stanie również – w obu kierunk­ach – na ul. Towarowej od Ron­da I. Daszyńskiego do al. Sol­i­darnoś­ci.

W drugim etapie, na przełomie roku, zostaną wprowad­zone zmi­any związane z budową stacji Płoc­ka. Zamknię­ta zostanie ul. Płoc­ka na odcinku od ul. Wol­skiej do Lud­wi­ki. Auto­busy kur­su­jące ul. Płocką zostaną skierowane przez ul. Skierniewicką. W drugiej połowie 2017 r. z powodu budowy wenty­la­torni oraz szy­bu wydoby­w­czego dla tar­cz drążą­cych tunele, możli­we będą wyłączenia ruchu tramwa­jowego na ul. Skierniewick­iej oraz M. Kasprza­ka i Prostej aż do Ron­da ONZ oraz ogranicze­nie ruchu samo­chodowego na ul. M. Kasprza­ka.

Fot. ZTM

Fot. ZTM

Szczegóły doty­czące zmi­an w komu­nikacji miejskiej:

linia

opis

13

 • Skierowanie linii na nową trasę stałą:

KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA – Kawęczyńs­ka – al. Tysią­cle­cia – Kijows­ka – Tar­gowa – al. Sol­i­darnoś­ci – most Śląsko-Dąbrows­ki – al. Sol­i­darnoś­ci – Wol­s­ka – CM. WOLSKI

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 812 / 15

23

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 4–8 / 1215

24

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 812 / 15
 • Zmniejsze­nie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia w godz­i­nach szczy­tu w związku z wydzie­le­niem linii 44.

44

 • Uru­chomie­nie nowej linii zwykłej okre­sowej:

NOWE BEMOWO – Pow­stańców Śląs­kich – Radiowa – Dywiz­jonu 303 – Obo­zowa – Mły­nars­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – Towarowa – pl. Zaw­iszy – Gró­jec­ka – PL. NARUTOWICZA

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 8 / – / -

E-2

 • Skierowanie linii na nową trasę stałą:

WILANÓW – Przy­czółkowa – al. Wilanows­ka – Jana Sobieskiego – Bel­wed­er­s­ka – Ale­je Ujaz­dowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Leszno (powrót: Leszno – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci) – Gór­czews­ka – PŁOCKA-SZPITAL

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 10 / – / -

E-5

 • Zaw­iesze­nie kur­sowa­nia linii
 • Zastąpi­e­nie linii przez zwięk­sze­nie częs­totli­woś­ci kur­sowa­nia linii 105.

105

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Gór­czews­ka – Lazurowa – Połczyńs­ka – Wol­s­ka – Kasprza­ka – Pros­ta – Towarowa – Grzy­bows­ka – Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – Dobra – Lipowa – Browar­na – BROWARNA (powrót: Browar­na – Karowa – Dobra)

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii na odcinku OS. GÓRCZEWSKA – RONDO DASZYŃSKIEGO: 3–4 / 7,5 / 7,5
 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii na odcinku OS. GÓRCZEWSKA – BROWARNA: 1015 / 15

109

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Gór­czews­ka – Elek­cyj­na – Ordona – Kasprza­ka – Pros­ta – al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. Dw. Cen­tral­nego – DW. CENTRALNY (powrót: jezd­nia płn. Dw. Cen­tral­nego – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Pros­ta)

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 4–5 / 7,5 / 10 (jak obec­nie)

121

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleś­na – Mary­mon­c­ka – Przy Agorze – Sokrate­sa – Con­ra­da – Pow­stańców Śląs­kich – NOWE BEMOWO

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 2030 / 30 (jak obec­nie)

129

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

PKP URSUS – Regul­s­ka – Sosnkowskiego – Koś­ciusz­ki (powrót: Koś­ciusz­ki – Spisa­ka – Regul­s­ka) – Bohaterów Warsza­wy – pl. Tysią­cle­cia – Bohaterów Warsza­wy – Sławka – Dzieci Warsza­wy – Ryżowa – Bolesława Chro­brego – Pop­u­lar­na – Tech­ników – Cegiel­ni­ana – Sym­pa­ty­cz­na – Wałow­ic­ka – Dźwigowa – Pow­stańców Śląs­kich – Strąkowa – Boz­nańskiej – Jana Olbrach­ta (powrót: Jana Olbrach­ta – Stro­ma – Strąkowa – Oświa­towa – Człu­chows­ka – Pow­stańców Śląs­kich) – REDUTOWA

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 3030 / 30 (jak obec­nie)

136

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

MŁYNÓW – Płoc­ka – Kasprza­ka – al. Pry­masa Tysią­cle­cia – Bitwy Warsza­wskiej 1920 r. – Banacha – Żwir­ki i Wig­ury – Racław­ic­ka – Wołos­ka – Rzy­mowskiego – Dolina Służewiec­ka – al. KEN – Surowieck­iego – Romera – Herb­s­ta – Pileck­iego – Ciszewskiego – Dere­niowa – Indiry Gand­hi – Cyna­monowa – Płaskow­ick­iej – NATOLIN PŁN.

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 1015 / 15 (jak obec­nie)

154

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

P+R AL. KRAKOWSKA – al. Krakows­ka – 17 Sty­cz­nia – Żwir­ki i Wig­ury – 1 Sierp­nia – al. Krakows­ka – Gró­jec­ka – Bitwy Warsza­wskiej 1920 r. – Szczęśli­wic­ka – Grzy­mały-Sokołowskiego – Ale­je Jero­zolim­skie – al. Pry­masa Tysią­cle­cia – Kasprza­ka – Ordona – Elek­cyj­na – Gór­czews­ka – Lazurowa – Kaliskiego – STARE BEMOWO

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 1520 / 20 (jak obec­nie)

155

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

ZNANA – Jana Olbrach­ta – Stro­ma – Strąkowa – Boz­nańskiej – Jana Olbrachta(powrót: Jana Olbrach­ta – ZNANA) – Redu­towa – Kasprza­ka (powrót: Kasprza­ka – Ordona – Wol­s­ka – Redu­towa) – Pros­ta – RONDO DASZYŃSKIEGO

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 10–12 / 1520

167

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

SIEKIERKI-SANKTUARIUM – Gwin­towa – Gościniec – Bar­ty­c­ka – Czer­ni­akows­ka – Gaga­ri­na – Spacerowa – Gowor­ka – Puławska – Rakowiec­ka – al. Niepodległoś­ci – Wawel­s­ka – Gró­jec­ka – Bitwy Warsza­wskiej 1920 r. – al. Pry­masa Tysią­cle­cia – Kasprza­ka – Ordona – Wol­s­ka – Redu­towa (powrót: Redu­towa – Kasprza­ka) – Jana Olbrach­ta – ZNANA (powrót: Jana Olbrach­ta – Stro­ma – Strąkowa – Boz­nańskiej – Jana Olbrach­ta)

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 10–12 / 1520 (jak obec­nie)

171

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

NOWE BEMOWO – Pow­stańców Śląs­kich – Piastów Śląs­kich – Żołnierzy Wyk­lę­tych – Wrocławska – Radiowa – Pow­stańców Śląs­kich – Gór­czews­ka – Elek­cyj­na – Ordona – Kasprza­ka – Pros­ta – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Ale­je Jero­zolim­skie – Brac­ka – pl. Trzech Krzyży – Książę­ca (powrót: Książę­ca – Nowy Świat – Ale­je Jero­zolim­skie) – Rozbrat – Górnośląs­ka – Solec – Łazienkows­ka – TORWAR (powrót: Łazienkows­ka – Rozbrat)

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 7,5 / 1010

184

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

METRO MŁOCINY – Kasprow­icza – al. Rey­mon­ta (powrót: Żerom­skiego – Przy­byszewskiego – Kasprow­icza) – Pow­stańców Śląs­kich – Wrocławska – Radiowa – Dywiz­jonu 303 – Obo­zowa – Deo­tymy – Elek­cyj­na – Ordona – Kasprza­ka – al. Pry­masa Tysią­cle­cia – Ale­je Jero­zolim­skie – Grzy­mały-Sokołowskiego – Szczęśli­wic­ka – SZCZĘŚLIWICE

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 10–12 / 1520

190

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

OS. GÓRCZEWSKA – Gór­czews­ka – Lazurowa – Człu­chows­ka – Pow­stańców Śląs­kich – Gór­czews­ka – Elek­cyj­na – Ordona – Kasprza­ka – Pros­ta – Towarowa – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci (powrót: al. Sol­i­darnoś­ci – Leszno – Okopowa) – most Śląsko-Dąbrows­ki – al. Sol­i­darnoś­ci – Radzymińs­ka – CH MARKI

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 7,5 / 1010

197

Skierowanie linii na nowa trasę stałą:

GWIAŹDZISTA – Gwiaździsta – Podleś­na – Mary­mon­c­ka – al. Zjed­noczenia – Żerom­skiego – Perzyńskiego – Rud­nick­iego – Obrońców Tobruku – ks. Bolesława – ks. Janusza – Obo­zowa (powrót: Cioł­ka – Newel­s­ka – ks. Janusza) – Deo­tymy – Elek­cyj­na- Wol­s­ka (powrót: Wol­s­ka – Kasprza­ka – Ordona – Elek­cyj­na) – Połczyńs­ka – Gierdziejew­skiego – Warsza­wska – Keni­ga – Orląt Lwows­kich – URSUS-NIEDŹWIADEK

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 1515 / 20 (jak obec­nie)

520

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

PŁOCKA-SZPITAL – Gór­czews­ka – Leszno – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci (powrót: al. Sol­i­darnoś­ci – Leszno) – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – al. Stanów Zjed­noc­zonych – Ostro­bram­s­ka – Marsa – Oku­larowa – Stepowa – Korkowa – MARYSIN

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 7,5 / 1010 (jak obec­nie)

N42

Skierowanie linii na nową trasę stałą:

DW. CENTRALNY – Ale­je Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Wol­s­ka – Połczyńs­ka – Lazurowa – Człu­chows­ka – Pow­stańców Śląs­kich – Gór­czews­ka – OS. GÓRCZEWSKA

Wybrane kursy z pod­jaz­da­mi ul. Redu­tową do skrzyżowa­nia z ul. Jana Olbrach­ta.

 • Częs­totli­wość kur­sowa­nia linii: 3030 (jak obec­nie)

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.