Eksplozja w Łomiankach: pod gruzami znaleziono ciało

Kpt. Kaz­imierz Jawors­ki, Rzecznik Pra­sowy Straży Pożarnej w Bło­niu poin­for­mował dzi­en­nikarzy, że pod gruza­mi znaleziono ciało kobi­ety. Lekarz stwierdz­ił zgon.

Fot. OSP Łomi­an­ki

„Po kilku godz­i­nach poszuki­wań znaleziono ciało poszuki­wanej kobi­ety. Lekarz stwierdz­ił jej zgon. Zwło­ki były pod gruza­mi. Trze­ba było się do nich dostać. Straża­cy pra­cow­ali w szeregu poda­jąc sobie kamień po kamie­niu” – powiedzi­ał kpt. Kaz­imierz Jawors­ki, Rzecznik Pra­sowy Straży Pożarnej w Bło­niu.
Jeszcze trzy godziny temu OSP Łomi­an­ki infor­mowała, że pod gruza­mi może prze­by­wać jeszcze jed­na oso­ba:

„Nasze dzi­ała­nia przy ul Chopina w Łomi­ankach trwa­ją. Na obec­ną chwilę sytu­ac­ja pożarowa jest opanowana. 34 budynku uległo zawale­niu. W dal­szym ciągu trwa­ją poszuki­wa­nia oso­by, która najpraw­dopodob­niej była w budynku w momen­cie wybuchu. Na miejsce uda­ję się Spec­jal­isty­cz­na Gru­pa Poszuki­waw­c­zo – Ratown­icza z Warsza­wy. Na miejs­cu akcji udzielano pomo­cy jed­nej oso­bie niegroźnie poszkodowanej. Wbrew medi­al­nym infor­ma­cjom żaden ze strażaków nie został poszkodowany”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.