Gdzie była 13-latka poszukiwana od 2 grudnia? Policja ucina spekulacje

Wczo­raj odnaleziono 13-let­nią Natal­ię, która zag­inęła 2 grud­nia. Wbrew licznym pomówieniom nas­to­lat­ka nie uciekła „baw­ić się”, ale prze­by­wała u krewnych w Warsza­w­ie. Jed­nocześnie polic­ja wyk­lucza, że była u mat­ki, jak twierdzili niek­tórzy.

Fot. Archi­wum rodzinne

Polic­ja uci­na speku­lac­je na tem­at zaginię­cia i odnalezienia 13-let­niej Natalii:

„Zagin­iona została odnaleziona wczo­raj około godziny 15.00. Okaza­ło się, że prze­by­wała u rodziny. Jest cała i zdrowa, została przekazana swo­je­mu tacie” – mówi Pod­kom. Mar­ta Sulows­ka.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.