Google upamiętnił Kabaret Starszych Panów

Dziś przy­pa­da 57 roczni­ca telewiz­yjnej pre­miery Kabare­tu Starszych Panów – Jere­miego Przy­bo­ry i Jerzego Wasowskiego. W pro­gramie w lat­ach 1958–1966 wys­tępowała ple­ja­da gwiazd pol­skiej sce­ny rozry­wkowej: m.in. Ire­na Kwiatkows­ka, Bar­bara Krafftów­na, Kali­na Jędrusik, Alek­san­dra Śląs­ka, Krysty­na Sienkiewicz, Zofia Kuców­na, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechow­icz, Wiesław Mich­nikows­ki, Edward Dziewońs­ki, Tadeusz Olsza, Czesław Roszkows­ki, Bohdan Łazu­ka, Jare­ma Stępows­ki, Zdzisław Leś­ni­ak i Bro­nisław Paw­lik.

Kabaret starszych Panow

fot. Google

Pro­gramy Kabare­tu były nadawane na żywo na ante­nie telewiz­yjnej. Zare­je­strowane wczes­niej piosen­ki były puszczane z play­backu. Kabaret był również obec­ny na ante­nie Pol­skiego Radia.

Pier­wsze pro­gramy Kabare­tu Starszych Panów nie były reje­strowane, dlat­ego w lat­ach 1978–1980 nagra­no je ponown­ie, w kolorze i ze zmienioną ibsadą. Cykl ten nazwano Kabaretem Jeszcze Starszych Panów.

fot.: Wikipedia

Jere­mi Przyb­o­ra fot.: Wikipedia

fot. Wikipedia

Jerzy Wasows­ki fot. Wikipedia
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.