Google upamiętnił Kabaret Starszych Panów

Dziś przy­pada 57 roczni­ca telewiz­yjnej pre­miery Kabare­tu Starszy­ch Panów – Jere­miego Przy­bo­ry i Jerze­go Wasowskiego. W pro­gramie w lat­ach 1958–1966 wys­tępowała ple­jada gwiazd pol­skiej sceny rozry­wkowej: m.in. Ire­na Kwiatkowska, Bar­bara Krafftów­na, Kali­na Jędrusik, Alek­san­dra Śląska, Krysty­na Sienkiewicz, Zofia Kuców­na, Wiesław Gołas, Mieczysław Czechow­icz, Wiesław Mich­nikowski, Edward Dziewoński, Tadeusz Olsza, Czesław Roszkowski, Bohdan Łazuka, Jare­ma Stępowski, Zdzisław Leś­ni­ak i Bro­nisław Paw­lik.

Kabaret starszych Panow

fot. Google

Pro­gramy Kabare­tu były nadawane na żywo na ante­nie telewiz­yjnej. Zare­je­strowane wczes­niej piosenki były puszczane z play­backu. Kabaret był również obec­ny na ante­nie Pol­skiego Radia.

Pier­wsze pro­gramy Kabare­tu Starszy­ch Panów nie były reje­strowane, dlat­e­go w lat­ach 1978–1980 nagra­no je ponown­ie, w kolorze i ze zmienioną ibsadą. Cykl ten nazwano Kabaretem Jeszcze Starszy­ch Panów.

fot.: Wikipedia

Jere­mi Przyb­o­ra fot.: Wikipedia

fot. Wikipedia

Jerzy Wasowski fot. Wikipedia
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.