II linią metra pojedziemy już w ten weekend

Fot. ZTM

Fot. ZTM

W spraw­ie metra komis­ja tech­nicz­na spo­tykała się 40 razy, a służ­by przeprowadz­iły w sum­ie 62 kon­t­role i przeanal­i­zowały 840 tomów doku­men­tacji. To pod­sumowanie stołecznego ratusza po for­mal­nym zakończe­niu inwest­y­cji.

Zgod­nie z wymoga­mi for­mal­ny­mi metro musi prze­jechać 5 000 km bez awarii, by odd­ać je do użytku. Według Jerzego Lej­ka, preze­sa Metra Warsza­wskiego powin­no zająć to nie więcej niż 3 dni. Z powodu opóźnień i prob­lemów komu­nika­cyjnych w stol­i­cy, wład­zom zależy na jak najszyb­szym odd­a­niu II linii. Tym razem więc obe­jdzie się bez przeci­na­nia wstę­gi, grat­u­lacji i święceń biskupich. Po pros­tu będzie moż­na jeźdz­ić.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.