Ile zarobi Legia na udziale w Lidze Mistrzów?

Ponad miliard trzy­sta milio­nów euro zosta­nie roz­dzie­lo­ne mię­dzy klu­by w fazie gru­po­wej pił­kar­skiej Ligi Mistrzów – potwier­dzi­ła UEFA. Wśród 32 uczest­ni­ków jest Legia Warszawa.

Fot. Legia Warszawa / Facebook

Fot. Legia Warszawa / Facebook

Mistrzowie Polski tra­fi­li do sil­nej gru­py F – z bro­nią­cym tro­feum Realem Madryt, Borussią Dortmund, w któ­rej wystę­pu­je Łukasz Piszczek, a tak­że ze Sportingiem Lizbona. Losowanie odby­ło się w Monako.

UEFA potwier­dzi­ła w czwar­tek zasa­dy pre­mio­wa­nia klu­bów. Udział w fazie gru­po­wej to dla każ­de­go z nich zaro­bek w wyso­ko­ści 12,7 mln euro. Wcześniej za zwy­cię­skie kwa­li­fi­ka­cje Legia zaro­bi­ła ponad 2 mln euro.

Po kolej­ne pie­nią­dze moż­na się­gnąć za poszcze­gól­ne mecze w fazie gru­po­wej. Każde zwy­cię­stwo ozna­cza bowiem 1,5 mln euro, a remis – 500 tys. Za awans do 18 fina­łu UEFA wypła­ci po 6 mln euro, za ćwierć­fi­nał – po 6,5 mln, a za pół­fi­nał – po 7,5 mln euro. Wygrana w fina­le LM to zaro­bek 15,5 mln, a poko­na­ny w nim otrzy­ma 11 mln euro.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.