IMGW ostrzega: upały i burze

Obecnie w Warszawie panu­je 32-stop­nio­wy upał. Do 23:00 obo­wią­zu­je ostrze­że­nie przed burza­mi z gra­do­bi­ciem i inten­syw­ny­mi opa­da­mi desz­czu. W następ­nych dniach upa­ły osłab­ną, ale nie ustą­pią całkowicie.

Fot. Paweł Jaskólski

Fot. Paweł Jaskólski

„Prognozuje się wystą­pie­nie burz z opa­da­mi desz­czu od 15 mm do 25 mm, lokal­nie do 35 mm, oraz pory­wa­mi wia­tru do 70 km/h. Możliwy grad” – ostrze­ga IMGW w komu­ni­ka­cie. Prawdopodobieństwo zda­rze­nia wyno­si 70 proc.

Przez następ­ne dni tem­pe­ra­tu­ra utrzy­ma się w gra­ni­cach 30 stop­ni. Po serii burz w śro­dę, czwar­tek i pią­tek, w sobo­tę spad­nie ona do 25 stop­ni i 27 w niedzielę.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.