Jak groźny jest smog? „16 razy więcej Polaków umiera z powodu smogu, niż z powodu wypadków drogowych” [WIDEO]

Rafał Masny z gru­py Abstrachuje zało­żył kanał TO JUŻ Jutro. Wyjaśnia na nim czym jest smog i jak wpły­wa na nasze zdro­wie. Podaje też kil­ka cie­ka­wych fak­tów z naj­now­sze­go rapor­tu NIK i cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z tym skąd się tak napraw­dę bie­rze zanie­czysz­cze­nie powie­trza w Warszawie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.