„Jak wspierasz Ukrainę to najpierw poczytaj historię” narodowcy plują na flagę UPA

Dami­an Bieńko, Lid­er Nar­o­dowej Wol­nej Pol­s­ki, orga­ni­za­cji nacjon­al­isty­cznej, man­i­fes­tu­je swo­ją niechęć do Ukraińców wspier­a­ją­cych UPA. Jak mówi każdy kto odważy się przy­jechać na Pol­ską ziemię z flagą UPA, musi liczyć się z kon­sek­wenc­ja­mi.

Fot. Takt TV, kanał na YouTube

Fot. Takt TV, kanał na YouTube

Fla­ga została ponoć ode­brana w Warsza­w­ie ban­derow­com, którzy pub­licznie man­i­festowali swo­je popar­cie dla ukraińskiej para­mil­i­tarnej orga­ni­za­cji. Orga­ni­za­cji, która przez więk­szość państw uznawana jest za zbrod­niczą. Film w szy­bkim cza­sie stał się prawdzi­wym hitem inter­ne­tu i wywołał law­inę komen­tarzy. Niek­tórzy są oburzeni, niek­tórzy popier­a­ją lid­era, ale nikt nie może prze­jść wobec fil­mu obo­jęt­nie.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.