Jak wyglądał kiedyś Most Poniatowskiego? [UNIKALNE UJĘCIA Z ARCHIWUM UM]

Film pochodzi z koń­ca 2011 roku i przed­staw­ia krótko his­torię jed­nego z najs­tarszych warsza­ws­kich mostów: Mostu Poni­a­towskiego.

Warto obe­jrzeć choć­by ze wzglę­du na archi­walne uję­cia pochodzące z archi­wum Mias­to Stołecznego Warsza­wy. Zdję­cia, które nie są nigdzie indzie upub­licznione.

https://www.youtube.com/watch?v=vzeWicN1pWQ

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.