Jesienny Bazar Książki w Klubokawiarnia Kicia Kocia. Każdy znajdzie coś dla siebie

Do godzi­ny 17.00 war­to odwie­dzić Klubokawiarnię Kicia Kocia przy al. Stanów Zjednoczonych 68. Trwa tam wła­śnie Jesienny Bazar Książki. Wystawców jest cał­kiem spo­ro, a ceny nie przy­pra­wia­ją o zawrót gło­wy i każ­dy może zna­leźć coś dla siebie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

„Zapraszamy na jesien­ny Bazar Książki – otwar­ty kier­masz domo­wych biblio­tek i tanich wydaw­nictw w Kici Koci. Przynieście tytu­ły, któ­rych już nie potrze­bu­je­cie i sprze­daj­cie je innym czy­tel­ni­kom. Kicia Kocia też wysta­wi swo­je sto­isko. Będą gro­cho­via­na i tania książ­ka. Niesprzedane tytu­ły może­cie poda­ro­wać do spo­łecz­nej Biblioteki Kici Koci, by słu­ży­ły czy­tel­ni­kom z Grochowa :)” – pisze Klubokawiarnia Kicia Kocia – „Wstęp dla zwie­dza­ją­cych jest wol­ny” – doda­je klubokawiarnia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.