Jeździsz konno? Uważaj na te pułapki!

Szkoła Pa-Ta-TaJ w Kani­ach pod Warsza­wą ostrze­ga wszys­t­kich jeźdźców przed niebez­pieczny­mi pułap­ka­mi, na jakie moż­na natrafić w lesie. Lina przy­wiązana do drze­wa może poważnie zranić konia lub jeźdź­ca!


„UWAGA DO WSZYSTKICH KONNYCH W OKOLICY!!!!
jak się okazu­je nie wszyscy lubią spo­tykać konne wyciecz­ki na swo­jej drodze.
Ktoś nie lubi do tego stop­nia, że postanow­ił nam je „uroz­maicić”.

Sokoli wzrok jed­nej z naszych instruk­torek, w trak­cie galopu jed­ną z dłuższych ścieżek w lesie wypa­trzył z dale­ka wyglą­da­jącą jak pajęczy­na linkę. Roz­ciąg­nię­ta od jed­nego drze­wa do drugiego na wysokoś­ci sugeru­jącej polowanie na jeźdźców.
Ona tą napotkaną zer­wała. Inna powiedzi­ała, że spotkała takie dwie.. Może być ich więcej.

Zachowa­j­cie w lesie szczegól­ną uwagę, a jeżeli spotka­cie taką niespodziankę, to nie zostaw­ia­j­cie jej w całoś­ci”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.