Jutro aż dwa marsze. Ogromne utrudnienia w sobotę [TRASY I ZMIANY KOMUNIKACJI ZTM]

W sobotę uli­ca­mi Warsza­wy prze­jdą dwa marsze. Będą zmi­any w ruchu dro­gowym i kur­sowa­niu Komu­nikacji miejskiej. 

Fot Facebook/infoulice

Fot Facebook/infoulice

Pier­wszy rozpocznie się o godz. 12.00 na Placu Zamkowym a uczest­ni­cy prze­jdą Krakowskim Przed­mieś­ciem, Świę­tokrzyską i Marsza­łkowską na pl. Kon­sty­tucji. Zakończe­nie zgro­madzenia ok. godz. 15.30.
Dru­gi prze­marsz rozpocznie się o godz. 13.00 w al. J.Ch. Szucha a jego uczest­ni­cy prze­jdą Ale­ja­mi Ujaz­dowski­mi, Nowym Światem, Krakowskim Przed­mieś­ciem, gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pl. marsz. J. Pił­sud­skiego. Zakończe­nie zgro­madzenia ok. godz. 19.00.

Na stron­ie ZTM czy­tamy:
Zgromadzenia publiczne i przemarsze w dniu 24 września br.

dn. 24.09.2016 (sob­o­ta) od godz. 12:00 do godz. 17:30

W dniu 24.09.2016 r. odbędą się zgro­madzenia pub­liczne i prze­marsze:

1) Zgro­madze­nie pub­liczne na pl. Zamkowym, a następ­nie od ok. godz. 12:00 prze­marsz na trasie: Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji, gdzie ok. godz. 15:30 planowane jest zakończe­nie prze­marszu.

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du ww. uli­ca­mi auto­busy i tramwa­je będą skierowane na trasy objaz­dowe najbliższy­mi możli­wy­mi ciąga­mi komu­nika­cyjny­mi.

2) Od ok. godz. 12:30 zgro­madze­nie pub­liczne w al. Szucha, a następ­nie od ok. godz. 15:30 prze­marsz na trasie: al. Szucha – Al. Ujaz­dowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przed­mieś­cie (w rejon skrzyżowa­nia z ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza), gdzieok. godz. 17:30 planowane jest zakończe­nie prze­marszu.

W związku z brakiem możli­woś­ci prze­jaz­du ww. uli­ca­mi auto­busy i tramwa­je będą skierowane na trasy objaz­dowe:

ETAP 1
Zamknięte dla ruchu ul.: Świę­tokrzys­ka, Marsza­łkows­ka (do pl. Kon­sty­tucji)
AUTOBUSY

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha- Moliera – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browar­na – Top­iel – Tam­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka: 
od skrzyżowa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Top­iel – Browar­na – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

107
w kierunku Kierbedzia: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od skrzyżowa­nia Piękna/Krucza: Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

111
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – Al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w kierunku Wilanów, Natolin Płn.: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka: 
od skrzyżowa­nia Piękna/Al. Ujaz­dowskie: Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swoi­mi trasa­mi

117, 507
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

127
w kierunku Marien­sz­tat: 
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Nowe Włochy: 
od skrzyżowa­nia pl. Trzech Krzyży/Nowy Świat/Książęca: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ja trasą

128, 175
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

131, 501, 519, 522, 525
w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego, Międzyle­sie: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

158, 517, 521
w kierunku Witolin, Witeb­s­ka, Faleni­ca:
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice: 
od ron­da de Gaulle’a: Nowy Świat – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi

171
w kierunku Tor­war: 

od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Nowe Bemowo: 
od skrzyżowa­nia pl. Trzech Krzyży/Nowy Świat/Książęca: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ja trasą

178
w obu kierunk­ach: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą

222
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Bielańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Piękna/Al. Ujaz­dowskie: Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swoi­mi trasa­mi

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du al. Szucha:
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Bielańs­ka: 
od pl. Unii Lubel­skiej: Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą

518
w kierunku Nowod­wory: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka –pl. Grzy­bows­ki – Twar­da – Emilii Plater i dalej swo­ja trasą

520
w kierunku Marysin: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Znana: 
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ja trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – 11 Listopa­da – … -ANNOPOL

4
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci - … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki - Ander­sa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki - Ander­sa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II - … – NOWE BEMOWO

ETAP 2
Zamknięte dla ruchu ul.: Świę­tokrzys­ka, Marsza­łkows­ka, pl. Kon­sty­tucji i al. Szucha

AUTOBUSY

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha- Moliera – Nowy Prze­jazd- al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browar­na – Top­iel – Tam­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka: 
od skrzyżowa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Top­iel – Browar­na – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

107
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

111
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – Al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa i dalej swo­ją trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

116, 180, 503
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – Gowor­ka – Spacerowa – Bel­wed­er­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

117, 507
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Al. Jero­zolim­skie: Krucza – Szpi­tal­na- pl. Pow­stańców Warsza­wy – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY

118
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży –PL. TRZECH KRZYŻY 71,
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
PL. TRZECH KRZYŻY 71 – Książę­ca i dalej swo­ją trasą

127
w kierunku Marien­sz­tat: 
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślars­ka – Lud­na – Solec i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Nowe Włochy: 
od skrzyżowa­nia Solec/Ludna: Lud­na – Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ja trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w kierunku Marien­sz­tat: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Nowe Włochy: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Krucza: Krucza- Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ja trasą

128, 175
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

131, 501, 519, 522, 525
w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego, Międzyle­sie: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) –al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

151
tylko w kierunku Rech­niewskiego: 
od skrzyżowa­nia al. Niepodległości/Koszykowa: al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – zawrot­ka na rondzie Czter­dziesto­lat­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swo­ją trasą

158, 517, 521
w obu kierunk­ach: 
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Solec – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w kierunku Witolin, Witeb­s­ka, Faleni­ca:
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy- Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi

159
w kierunku EC Siekier­ki: 
od skrzyżowa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą,
w kierunku CH Blue City: 
od skrzyżowa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czer­ni­akows­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – pl. Zaw­iszy i dalej swo­ją trasą

171
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka – Łazienkows­ka – TORWAR,

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w kierunku Tor­war: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – pl. Mała­chowskiego – Kredy­towa – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Nowe Bemowo: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ja trasą

178
w obu kierunk­ach: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH 

222
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Królewska/ pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od pl. Na Roz­drożu: Al. Ujaz­dowskie – Bel­wed­er­s­ka – Spacerowa – Gowor­ka – Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Bielańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Mazowiec­ka i dalej swo­ją trasą

502, 514
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – zawrot­ka na skrzyżowa­niu Wawelska/Żwirki i Wigury/Raszyńska – Wawel­s­ka – POMNIK LOTNIKA 03,
w kierunku Stara Miłos­na, Wola Grzy­bows­ka: 
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawel­s­ka (jezd­nia dol­na) – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) i dalej swo­ja trasą

518
w kierunku Nowod­wory: 
od ron­da ONZ: al. Jana Pawła II – Grzy­bows­ka – Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od skrzyżowa­nia Królewska/pl. Mała­chowskiego: Królews­ka –pl. Grzy­bows­ki – Twar­da – Emilii Plater i dalej swo­ja trasą

Po przy­wróce­niu dla ruchu ul. Świę­tokrzyskiej:
OBOWIĄZUJE TRASA PODSTAWOWA W OBU KIERUNKACH

520
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/Królewska: Królews­ka – Grzy­bows­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – 11 Listopa­da – … -ANNOPOL

4
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci- … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki- Ander­sa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki- Ander­sa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

ETAP 3
Zamknięte dla ruchu ul.: Marsza­łkows­ka (od ron­da Dmowskiego), pl. Kon­sty­tucji i al. Szucha
AUTOBUSY

118
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od pl. Trzech Krzyży: zawrot­ka na pl. Trzech Krzyży –PL. TRZECH KRZYŻY 71,
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
PL. TRZECH KRZYŻY 71 – Książę­ca i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522, 525
w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego, Międzyle­sie: 
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na)– ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny: 
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY

151
tylko w kierunku Rech­niewskiego: 
od skrzyżowa­nia al. Niepodległości/Koszykowa: al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – zawrot­ka na rondzie Czter­dziesto­lat­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swo­ją trasą

159
w kierunku EC Siekier­ki: 
od skrzyżowa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą,
w kierunku CH Blue City: 
od skrzyżowa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czer­ni­akows­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – pl. Zaw­iszy i dalej swo­ją trasą

222
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od pl. Na Roz­drożu: Al. Ujaz­dowskie – Bel­wed­er­s­ka – Spacerowa – Gowor­ka – Puławska i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Bielańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Mazowiec­ka i dalej swo­ją trasą

502, 514
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – zawrot­ka na skrzyżowa­niu Wawelska/Żwirki i Wigury/Raszyńska – Wawel­s­ka – POMNIK LOTNIKA 03,
w kierunku Stara Miłos­na, Wola Grzy­bows­ka: 
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawel­s­ka (jezd­nia dol­na) – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) i dalej swo­ja trasą

520
w obu kierunk­ach: 
od ron­da Dmowskiego: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – ron­do Jazdy Pol­skiej i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

4
WYŚCIGI – … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci- … – ŻERAŃ WSCHODNI

15
P+R AL. KRAKOWSKA
– … – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki - Ander­sa – … – MARYMONT POTOK

18
WORONICZA
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Staw­ki - Ander­sa – … – ŻERAŃ FSO

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

ETAP 4
Zamknięte dla ruchu ul.: Szucha, Al. Ujaz­dowskie, pl. Trzech Krzyży 

i Nowy Świat (do ron­da de Gaulle’a)AUTOBUSY

107
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Piękna: Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du przez pl. Kon­sty­tucji:
w kierunku Kierbedzia: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od skrzyżowa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czer­ni­akows­ka – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą

108
w kierunku pl. Trzech Krzyży:
od skrzyżowa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wiaduk­tem mostu Poni­a­towskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kierunku Metro Wilanows­ka: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa: Spacerowa – Gowor­ka – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji- Pięk­na – Krucza i dalej swoi­mi trasa­mi

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du przez pl. Kon­sty­tucji:
w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka: 
od skrzyżowa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Spacerowa – Gowor­ka – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Mazowiec­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Wilanów, Natolin Płn.: 
od skrzyżowa­nia Krucza/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego – Gowor­ka – Spacerowa – Bel­wed­er­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

118
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od skrzyżowa­nia Solec/Ludna: Lud­na – Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA,
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
od pl. Kon­sty­tucji: zawrot­ka na pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec- Wioślars­ka – Lud­na i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du przez pl. Kon­sty­tucji:
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od skrzyżowa­nia Solec/Ludna: Lud­na – Wioślars­ka – Solec – Czer­ni­akows­ka – TORWAR 06,
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
TORWAR 06 – Czer­ni­akows­ka – Solec – Wioślars­ka – Lud­na i dalej swo­ją trasą

127
w kierunku Marien­sz­tat: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Bracka: Al. Jero­zolim­skie – Wioślars­ka – Lud­na – Solec i dalej swo­ja trasą,
w kierunku Nowe Włochy: 
od skrzyżowa­nia Ludna/Książęca/Rozbrat/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

159
w obu kierunk­ach: 
od pl. Kon­sty­tucji: Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du przez pl. Kon­sty­tucji:
w kierunku EC Siekier­ki: 
od skrzyżowa­nia Koszykowa/al. Niepodległości/Chałubińskiego: al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą,
w kierunku CH Blue City: 
od skrzyżowa­nia Czerniakowska/Łazienkowska: Czer­ni­akows­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – pl. Zaw­iszy i dalej swo­ją trasą

166
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Gaga­ri­na – Czer­ni­akows­ka – Szwoleżerów – Myśli­wiec­ka – Rozbrat– Lud­na i dalej swo­ja trasą

171
w kierunku Tor­war: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Bracka: Al. Jero­zolim­skie – Wioślars­ka – Lud­na– Rozbrat i dalej swo­ja trasą,
w kierunku Nowe Bemowo: 
od skrzyżowa­nia Ludna/Książęca/Rozbrat/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

222
w kierunku Bielańs­ka: 
od pl. Unii Lubel­skiej: Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji- Pięk­na – Krucza i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Al. Jero­zolim­skie: Krucza – Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – Puławska i dalej swo­ją trasą

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci prze­jaz­du przez pl. Kon­sty­tucji:
w kierunku Bielańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Puławska/Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Mazowiec­ka i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej (jezd­nia gór­na) – Waryńskiego– Puławska i dalej swo­ją trasą

ETAP 5
Zamknięte dla ruchu ul.: Szucha, Al. Ujaz­dowskie, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat 

i Krakowskie Przed­mieś­cieAU­TO­BUSY

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na: 
od skrzyżowa­nia Królewska/ pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha- Moliera – Nowy Prze­jazd- al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browar­na – Top­iel – Tam­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka: 
od skrzyżowa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Top­iel – Browar­na – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

107
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Piękna: Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej– Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

108
w kierunku pl. Trzech Krzyży:
od skrzyżowa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wiaduk­tem mostu Poni­a­towskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kierunku Metro Wilanows­ka: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

111
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – Al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 503
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Belwederska/Gagarina/Spacerowa: Spacerowa – Gowor­ka – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji- Pięk­na – Krucza i dalej swoi­mi trasa­mi

117, 158, 507, 517, 521
w kierunku Gocław, Witolin, Witeb­s­ka, Faleni­ca: 
od skrzyżowa­nia Al. Jero­zolim­skie / Krucza: Krucza- Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny, CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi

118
w kierunku Metro Politech­ni­ka: 
od skrzyżowa­nia Solec/Ludna: Lud­na – Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA,
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:
od pl. Kon­sty­tucji: zawrot­ka na pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślars­ka– Lud­na i dalej swo­ją trasą

127
w kierunku Marien­sz­tat:
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślars­ka – Lud­na– Solec i dalej swo­ja trasą,
w kierunku Nowe Włochy: 
od skrzyżowa­nia Solec/Ludna: Lud­na –Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

159
w obu kierunk­ach: 
od pl. Kon­sty­tucji: Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

166
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Belwederska/ Gagarina/ Spacerowa: Gaga­ri­na – Czer­ni­akows­ka – Szwoleżerów – Myśli­wiec­ka – Rozbrat – Lud­na i dalej swo­ja trasą

171
w kierunku Tor­war: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Krucza: Krucza – Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka– Łazienkows­ka – TORWAR,
w kierunku Nowe Bemowo: 
od wyjaz­du z pętli auto­bu­sowej: Łazienkows­ka – Czer­ni­akows­ka – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka  i dalej swo­ją trasą

222
w kierunku Bielańs­ka: 
od pl. Unii Lubel­skiej: Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji- Pięk­na – Krucza i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Krucza/Al. Jero­zolim­skie: Krucza – Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – Puławska i dalej swo­ją trasą

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – 11 Listopa­da – … -ANNOPOL

ETAP 6
Zamknięte dla ruchu ul.: Al. Ujaz­dowskie (od ul. Pięknej do pl. Trzech Krzyży), pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przed­mieś­cie
AUTOBUSY

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na: 
od skrzyżowa­nia Królewska/ pl. Mała­chowskiego: Królews­ka – pl. Pił­sud­skiego – Focha- Moliera – Nowy Prze­jazd- al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra – Karowa – Browar­na – Top­iel – Tam­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka: 
od skrzyżowa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Top­iel – Browar­na – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

108
w kierunku pl. Trzech Krzyży:
od skrzyżowa­nia Rozbrat/Ludna/Kruczkowskiego/Ludna: Kruczkowskiego – zawrot­ka pod wiaduk­tem mostu Poni­a­towskiego – Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 03,
w kierunku Metro Wilanows­ka: 
PKP POWIŚLE 03 – Kruczkowskiego – Rozbrat i dalej swo­ją trasą

111
w kierunku Gocław: 
od skrzyżowa­nia Wierzbowa/pl. Piłsudskiego/Focha: Focha – Moliera – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą,
w kierunku Esperan­to: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – Al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa i dalej swo­ją trasą

116, 180, 222, 503
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Ujazdowskie/Piękna: Pięk­na – Krucza i dalej swoi­mi trasa­mi

117, 158, 507, 517, 521
w kierunku Gocław, Witolin, Witeb­s­ka, Faleni­ca: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza- Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Solec – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Dw. Cen­tral­ny, CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice: 
od mostu Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Solec – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swoi­mi trasa­mi

118, 166
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Ujazdowskie/Piękna: Pięk­na – Myśli­wiec­ka – Rozbrat– Lud­na i dalej swoi­mi trasa­mi

127
w obu kierunk­ach:
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Pięk­na – Myśli­wiec­ka – Rozbrat– Lud­na i dalej swo­ja trasą

171
w obu kierunk­ach: 
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/Krucza: Krucza – Pięk­na – Myśli­wiec­ka– Łazienkows­ka – TORWAR

TRAMWAJE

7
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

22
PIASKI
– … – Okopowa –Trasa W-Z – Tar­gowa – Kijows­ka – Zamoyskiego – … -WIATRACZNA

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:
NOWE BEMOWO – … – Towarowa – Gró­jec­ka – PL.NARUTOWICZA,
po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK – … – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

25
BANACHA
– … – Gró­jec­ka – Towarowa – Trasa W-Z – Tar­gowa – 11 Listopa­da – … -ANNOPOL

ETAP 7
Zamknięte dla ruchu ul.: Nowy Świat (od ron­da de Gaulle’a) i Krakowskie Przed­mieś­cie
AUTOBUSY

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na: 
od skrzyżowa­nia Jasna/Świętokrzyska: Jas­na – Zgo­da – Krucza – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – Żuraw­ia – Książę­ca – Kruczkowskiego – Tam­ka i dalej swoi­mi trasa­mi,
w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka: 
od skrzyżowa­nia Tamka/Topiel/Kruczkowskiego: Kruczkowskiego – Książę­ca – Nowy Świat – Al. Jero­zolim­skie – Krucza – Szpi­tal­na – pl. Pow­stańców Warsza­wy – Mazowiec­ka i dalej swoi­mi trasa­mi.

Na trasach objaz­dowych dla wszys­t­kich linii obow­iązu­ją przys­tan­ki: pier­wsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy – jako stałepozostałe jako warunk­owe.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.