Już niedługo otwarcie kolejnego odcinka bulwarów!

Już niedłu­go otwar­cie nowego odcin­ka bul­warów! Jest na co czekać, bowiem zna­jdzie się tam stre­fa dla dzieci, wod­ny plac zabaw, sce­na plen­erowa, paw­ilon plażowy, a nawet fil­har­mo­nia!

Fot. Warsza­wa w Pigułce
„Trwa­ją odbio­ry tech­niczne. Mamy nadzieję, ze wkrótce uzyskamy poz­wole­nie na użytkowanie. Bul­wary otworzymy tak szy­bko, jak to tylko będzie możli­we” – mówi nam Bar­tosz Mil­czarczyk, Rzecznik stołecznego ratusza.

Bul­wary będą dobrze sko­mu­nikowane. W tym momen­cie moż­na dostać się tam metrem (stac­ja Cen­trum Nau­ki Kopernik), auto­busem i tramwa­jem. Dojechać moż­na również row­erem, bo zad­bano o ścieżkę rowerową i sto­ja­ki na jed­nośla­dy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.