Kajetan P. przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia i zrezygnował z adwokata

Jak poin­for­mowała proku­rat­u­ra, Kaje­tan P. przyz­nał się do zarzu­cane­go mu czynu i złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie przed­staw­iono zarzut zabójst­wa.

Fot. KGP

Fot. KGP

„Kaje­tan P. przyz­nał się do zarzu­cane­go mu czynu i złożył wyjaśnienia zgod­ne z zebranym mate­ri­ałem dowodowym” – mówi w roz­mowie z Warsza­wą w Pigułce proku­ra­tor Woj­ciech Soł­daczuk p.o. rzecznika pra­sowe­go Proku­ratu­ry „Okrę­gowej w Warsza­w­ie. – „Ze wzglę­du na dobro śledzt­wa nie może­my ujawnić treś­ci zez­nań. Złożymy wniosek do sądu o przedłuże­nie środ­ka zapo­b­ie­gaw­czego w postaci tym­cza­sowe­go aresz­tu na okres trzech miesię­cy.”

Proku­ra­tor dodał, że Kaje­tan P. zrezyg­nował z obroń­cy.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.