Kilka ślizgawek już otwartych. Niedługo ruszy ta na Starówce

Swo­ją dzi­ałal­ność w sezonie 2016/2017 rozpoczęły już trzy miejskie śliz­gaw­ki. Kole­j­na, na Woli, rozpocznie swo­je dzi­ałanie już w najbliższy piątek, 25 listopa­da. Prace przy budowie pozostałych lodowisk również są zaawan­sowane.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

W sezonie 2016/2017 w stol­i­cy dzi­ałać będzie szes­naś­cie miejs­kich lodowisk. W tej chwili dzi­ała­ją już obiek­ty:


W najbliższy piątek, 25 listopa­da, o godz. 9.00 otwarte zostanie lodowisko na Woli – Ośrodek „Moczy­dło” SCS Akty­w­na Warsza­wa, przy ul. Gór­czewskiej 6973. Lodowisko o powierzch­ni blisko 900 m2 będzie zadas­zone, a odby­wa­jące się tam śliz­gaw­ki będą płatne. 1 grud­nia rozpocznie dzi­ałanie śliz­gawka w Wilanowie – Cen­trum Sportu Wilanów przy ul. Gubi­nowskiej 2830. Wstęp na zadas­zone lodowisko będzie płat­ny.

Kole­jne lodowiska ruszą już 3 grud­nia. Będzie to Białołęck­ie lodowisko na tere­nie Białołęck­iego Ośrod­ka Sportu przy ul. Strumykowej 21 (lodowisko odkryte – śliz­gawka płat­na), a także dwa najpop­u­larniejsze lodowiska – przed Pałacem Kul­tu­ry i Nau­ki oraz na Rynku Starego Mias­ta. Obie śród­miejskie śliz­gaw­ki będą odkryte, a wstęp na taflę bezpłat­ny. Trwa­ją prace przy budowie obu śliz­gawek.

Na staromiejskim rynku lodowa tafla otoczy pom­nik Warsza­wskiej Syren­ki, a do dys­pozy­cji łyżwiarzy będzie blisko 600 m2 lodowiska. Goś­cie będą mogli również sko­rzys­tać z wypoży­czal­ni łyżew, a także punk­ty gas­tro­nom­iczne. Śliz­gawka o śred­ni­cy pon­ad 14 metrów będzie dzi­ałać od poniedzi­ałku do piątku od godz. 10.00 do 21.00, nato­mi­ast w week­endy od godz. 10.00 do 22.00. Rokrocznie z tej śliz­gaw­ki korzys­ta blisko 35 000 ama­torów łyżwiarst­wa.

Pozostałe lodowiska rozpoczną swo­ją dzi­ałal­ność w grud­niu. Będą to śliz­gaw­ki:

  • Bemowo – przy ul. Obrońców Tobruku 40 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start w pier­wszej połowie grud­nia;
  • Ocho­ta – OSiR Ocho­ta przy ul. Rokosowskiej 10 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – planowany start w pier­wszej połowie grud­nia.
  • Pra­ga-Połud­nie – ZS nr 37 przy al. Stanów Zjed­noc­zonych 24 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na – start planowany na początek grud­nia;
  • Pra­ga-Północ – Ośrodek „Namysłows­ka” SCS Akty­w­na Warsza­wa przy ul. Namysłowskiej 8 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na – start planowany na początek grud­nia;
  • Ursus – SP nr 11 przy ul. Keni­ga 20 – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start w pier­wszej połowie grud­nia;
  • Ursus – SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 – lodowisko odkryte – śliz­gawka bezpłat­na – planowany start w pier­wszej połowie grud­nia;
  • Wesoła – przy ul. Armii Kra­jowej 72 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka bezpłat­na – start planowany na początek grud­nia;
  • Żoli­borz – OSiR Żoli­borz przy ul. Potock­iej 1 – lodowisko zadas­zone – śliz­gawka płat­na.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.