Kolejna brytyjska odzieżówka zamyka swój sklep! To następna firma po Marks&Spencer i Dorothy Perkins

Zamknię­cie wszys­t­kich sklepów w Polsce ogłosił Marks&Spencer. Podob­ną decyzję pod­jęli właś­ci­ciele Dorothy Perkins, którzy lik­widu­ją jedyny w Polsce sklep w Zło­tych Tarasach. To jed­nak nie koniec zamyka­nia bry­tyjs­kich placówek hand­lowych. Swój sklep lik­widu­je również Top­shop.

Jak dowiedzieliśmy się na miejs­cu 29 sty­cz­nia będzie ostat­nim dnia dzi­ałal­noś­ci jedynego sklepu Top­shop w Polsce. Obsłu­ga w Zło­tych Tarasach poin­for­mowała nas, ze mar­ka wyco­fu­je się z naszego rynku.
Top­shop dzi­ała w pon­ad 100 kra­jach na świecie i jest częś­cią Arca­dia Group do którego należy również m.in mar­ka Dorothy Perkins. Pier­wsza odzieżówka sku­pia się jed­nak na młod­szych kobi­etach, pod­czas gdy dru­ga sprzeda­je kreac­je osobom dojrza­łym. Zarówno Top­shop, jak i Dorothy Perkins zamyka­ją swo­je jedyne w Polsce sklepy. Oby­d­wa zna­j­du­ją się w Zło­tych Tarasach.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.