Kontrwywiad odnalazł nieznane nagranie z wylotu Tupolewa. Widać parę prezydencką wsiadającą do maszyny [WIDEO]

Służba Kontrwywiadu Wojskowego opu­bli­ko­wa­ła na swo­jej stro­nie nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd nagra­nie z wylo­tu pre­zy­denc­kie­go TU-154M. Widać na nim przy­go­to­wa­nia do lotu na Warszawskim Okęciu, a tak­że moment odbie­ra­nia rapor­tu przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ust Generała Błasika. Ponieważ stro­na SKW nie dzia­ła z powo­du prze­cią­że­nia ser­we­rów publi­ku­je­my link z YouTube’a.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.