Kradzież ze strzeżonego osiedla – „Ochroniarze prawdopodobnie spali”

„Wczo­raj w nocy na strzeżonym osied­lu sas­ka przy uli­cy Jana Nowa­ka Jezio­rańskiego doszło do kradzieży row­erów, jeden row­er został skradziony z patio (przy jed­nej z głównych kamer), na które złodzieje musieli sie wspiąć 3 metry po murze , dru­gi row­er został skradziony 20 min­ut później z balkonu na parterze o wartoś­ci 2000 zł. Złodzieje praw­dopodob­nie dłu­go obser­wowali budynek. Nawet przy kam­er­ach nie moż­na czuć się bez­piecznie. Ochro­niarze praw­dopodob­nie spali.” – czy­tamy w wiado­moś­ci do redakcji

„Okradzione zostało to patio, na którym widać row­ery, wysłałam tez zdję­cia od tylu osied­la jak to wyglą­da, oraz balkon na parterze, który także jest na zdję­ci­ach. z balkonu został skradziony row­er o wartoś­ci 2tys firmy Uni­ve­ga sum­mit 3.0, sprawa została dziś zgłos­zona na polic­je. Dyżur w te noc miało trzech ochro­niarzy, którzy maja nieustan­ny dostęp do mon­i­torów, mieszkań­cy placą za ochronę, która nie potrafi zapewnić bez­pieczeńst­wa, złodzieje po kradziezy pier­wszego roweru z patio, który zna­j­dował sie przy samej kamerze po 20 min­u­tach bez obaw ukradli dru­gi z balkonu. Dodam iż row­er na balkonie byl zabez­piec­zony met­alowym zamknię­ciem, wiec złodzieje musieli go nieść co było dodatkowym utrud­nie­niem.” – napisała mieszkan­ka osied­la w liś­cie do redakcji
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.