Kultowa świąteczna ciężarówka Coca-Coli niedługo w Warszawie. Gdzie i kiedy będzie można ją zobaczyć?

Już za około pół­to­ra miesią­ca Warsza­wa rozbłyśnie świąteczny­mi ilu­mi­nac­ja­mi, w naszych domach zapach­nie choin­ka i piernik z cyna­monem, a cała rodz­i­na usiądzie do rodzin­nego stołu. Zan­im jed­nak się to stanie, może­my prze­jść się na Sta­dion Nar­o­dowy, by popodzi­wiać kul­tową czer­woną ciężarówkę.


Powyższe zdję­cia pokazu­ją, jak prezen­towała się ciężarówka w tam­tym roku. W tym roku trady­cyjnie już będziemy mogli zobaczyć pojazd przy Sta­dion­ie Nar­o­dowym. Zmienia się tylko ter­min, tym razem będzie to 21 grud­nia i nat­u­ral­nie będzie dostęp­na za dar­mo.

Pojazd to nie byle jaki, bowiem zamon­towanych ma 6 tysię­cy ledowych światełek o łącznej dłu­goś­ci 160 metrów. nie zabraknie też zabaw, atrakcji i oczy­wiś­cie Coca-Coli.

Ciężarówka odwiedzi też okoliczne mias­ta. 8 grud­nia będzie na rynku w Mińsku Mazowieck­iem, 11 grud­nia na Placu Tadeusza Koś­ciusz­ki w Radzyminie, a 15 grud­nia na Starów­ce w Łow­iczu.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.