Łańcuch światła i setki zniczy pod Sądem Najwyższym

Wczoraj pod Sądem Najwyższym odbył się pro­test prze­ciw­ko wpro­wa­dze­niu zmian w sądow­nic­twie. Uczestnicy zapa­la­li zni­cze, a pod sam koniec wyda­rze­nia zosta­wia­li je pod Sądem, two­rząc łań­cuch świa­tła. Całości towa­rzy­szy­ła muzy­ka for­te­pia­no­wa, któ­ra mia­ła skła­niać do refleksji.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.