Legia pewnie wygrała z Piastem Gliwice

Zarówno dla Piasta, jak i dla Legii był to spraw­dzian umie­jęt­no­ści. Legia chcia­ła poka­zać swo­je umie­jęt­no­ści, szcze­gól­nie po prze­gra­nej z Bruk-Bet Termaliką.

Fot. Shutterstock

Zaskoczeniem była nie­obec­ność Adama Hlouska, któ­re­go zastą­pił Guilherme. To jed­nak wyszło Legii na dobre, gdyż już pod koniec spo­tka­nia, w 80. minu­cie strze­lił on gola.

Legioniści roz­po­czę­li jed­nak dość moc­no, bo już w 17. minu­cie. Wtedy to Herbert prze­jął gło­wą pił­kę po rzu­cie roż­nym. Ta jed­nak spa­dła pod nogi Nagy’ego, któ­ry wyko­rzy­stał sytu­ację i wypro­wa­dził Legię na prowadzenie.

Drugą bram­kę dla Wojskowych zdo­był Mączyński, któ­ry przy­jął ją od Jędrzejczyka i od razu pew­nie uderzył.

W 80. minu­cie po roz­po­czę­ciu pia­sta pił­kę prze­jął Sadiku, któ­ry podał ją Brazylijczykowi. Ten pod­wyż­szył wynik na 3:0.

Ostatni w tym meczu strzał przy­padł Piastowi. Honorowego gola zdo­był Papadopulos.

Ostateczny wynik to 3:1 dla Legii.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.