Mamy nagranie trąby powietrznej z Białołęki! Przerażające [WIDEO]

Nagranie, któ­re zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne na Facebooku, jed­no­znacz­nie poka­zu­je, że wczo­raj­szy obiekt wiru­je. Wszystko więc wska­zu­je na to, ze jest trą­ba powietrz­na! Dla nie­cier­pli­wych akcja od 5:12.


Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.