Masa Krytyczna pojedzie… nie wiadomo którędy. „Trasa niespodzianka”

26 sierp­nia o godzinie 18.00 z Placu zamkowego trady­cyjnie pojedzie Masa Kry­ty­cz­na. Trasa prze­jaz­du… jest niez­nana.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

„6 sierp­nia 2016 roku o godzinie 18:00 z Placu Zamkowego w trosce mias­to bardziej przy­jazne row­erzys­tom ruszy – jak zawsze – kole­j­na Warsza­wska Masa Kry­ty­cz­na.

Tem­at – NIESPODZIANKA
Trasa – NIESPODZIANKA, max 17 kilo­metrów” – pisze Warsza­wska Masa Kry­ty­cz­na
Na szczęś­cie udało nam się dowiedzieć, jaka będzie tras prze­jaz­du. Row­erzyś­ci wyruszą z pl. Zamkowego i prze­jadą następu­ją­cy­mi uli­ca­mi: Krakowskie Przed­mieś­cie, Nowy Świat, Al. Jero­zolim­skie, Marsza­łkows­ka, pl. Bankowy, gen. W. Ander­sa, A. Mick­iewicza, pl. T.W. Wilsona, Z. Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Gwiaździsta, Podleś­na, B. Pod­cza­szyńskiego, W. Perzyńskiego, W. Broniewskiego, al. W. Rey­mon­ta, Pow­stańców Śląs­kich, Wrocławska, Radiowa, Dywiz­jonu 303, Obo­zowa, Deo­tymy, Elek­cyj­na, Wol­s­ka, al. „Sol­i­darnoś­ci”, Sen­a­tors­ka, pl. Zamkowy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.